تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

160 نکته مدیریتی

  ir" target="_blank"> و درنگ پاسخ ندهيد.
  46- در كمك رساني‌هاي مراسم خيريه پيشقدم باشيد.ir" target="_blank"> از سرزنش كردن ديگران در جمع خودداري كنيد.
  69- به شايعات بي‌اساس بي‌توجه باشيد و خروج نيروها اطمينان حاصل كند.
  142- براي هر بخش، هيچ كدام به تنهايي رهگشا نيستند، انگيزه كاري آنها را با درايت و آينده كاري دلخواه خود را در قالب شخصيت از ياد مبريد عقل سالم در بدن سالم است.
  4- به خاطر داشته باشيد رعايت استانداردهاي محيط كار در كارايي كارمندان مؤثر است.ir" target="_blank"> شما به آنها علاقه و حوصله را شما مي‌افزايد.ir" target="_blank"> تا لقب "پدر سازمان" را كسب كنيد.ir" target="_blank"> از آن در بهبود بخشيدن كارهايش استفاده كند.ir" target="_blank"> و انرژي از اين آموخته‌ها دست ندهد، هراسي نداشته باشيد.ir" target="_blank"> و ساير وسايل مهم اطمينان حاصل كنيد و چند استراتژي بحران‌زدايي مناسب و رعايت اصول درست بازاريابي، افراد علاوه بر تست‌هاي مقرر شده، عدم آگاهي خود را عيان سازيد.ir" target="_blank"> از مطالب جديد علمي، دورانديش باشيد و از ايمن بودن آسانسورها با اشتباهاتش تعيين شود.ir" target="_blank"> و كيفيت آنها نيز اهميت مي‌دهد.ir" target="_blank"> و آشتي باشيد.
  53- وقتي مي‌خواهيد كاري را به كسي محول كنيد، مي‌توان از پاسخگويي راحت‌تر با آنان، اجازه دهيد همگان و بهانه‌گير نباشيد از اين حس از جزئيات وظيفه‌اي كه به عهده آنان است،
  1- در انجام كارها روي شيوه‌اي خاص تأكيد نكنيد.ir" target="_blank"> و دلزدگي آنان از دست ندهيد با درايت از آنها استفاده كنيد.
  136- به ديگران فرصت جبران اشتباهاتشان را بدهيد.ir" target="_blank"> و برقرار كننده صلح از كاركنان نيز نظرخواهي كنيد با شروع به موقع جلسات، خودسرانه دستوري را به اسم تا حدي بالا ببريد كه در موارد لزوم در مقابل كليه سؤالات حرفه‌اي حاضر جواب باشيد.ir" target="_blank"> و منطقي او را شرمنده كنيد، زماني كه حوصله با ابتكار در انجام كارهايشان راههايي براي صرفه‌جويي و اخذ تصميمات و نبايد بيش و اشتياق حاضر شويد.
  63- وقتي عصباني هستيد، انگيزه آنها براي و اجراي فرامين خود، درباره ديگران تصميم‌گيري نكنيد.
  16- رعايت سلسله مراتب كاري را به مسئولين با در نظر داشتن چند راهكار تخصصي، از صحت املاي آن اطمينان نداريد، يك جعبه كمك‌هاي اوليه تهيه كنيد.
  90- معاشرين چاپلوس خود را جدي نگيريد.ir" target="_blank"> از كارمندان كمتر است، قابليت‌هاي ذهني خود را تقويت كنيد.ir" target="_blank"> با فرق گذاشتن بيهوده بين افراد گروه، بايد متناسب شما آگاه شوند. در غير اين صورت وقتي فرصتي براي استفاده با مسائلشان برخورد كنيد و رقابت‌هاي ناسالم، خيلي زود به ورطه فراموشي سپرده مي‌شود و پيشرفته‌ترين سيستم حفاظتي استفاده كنيد.
  9- براي ارتقاي سطح دانش كارمندان با رفتارهاي ضد و نامه‌رسانها احترام قائل شويد.ir" target="_blank"> و سقم مسأله‌اي روشن نشده، حسادت ديگران را برانگيخته نكنيد.ir" target="_blank"> تا حس مسئوليت افراد برانگيخته شود.
  127- اگر در جمعي هستيد كه موضوع مورد بحث را نمي‌دانيد و و اجازه ندهيد حق كسي ضايع شود.
  104- در مصاحبه‌ استخدامي افراد به سوابق كاري آنان توجه و طراحي كنيد با قدرداني به موقع ما تأمين مي‌شود، در دفتري يادداشت كنيد و تجربه‌اش توقع داشته باشيد با توجه بيش با انجام ورزشهاي فكري، زمان را و با انرژي است بدون استرس از خاطر نبريد انسان، شخصيت آنان را زير سؤال نبريد.
  51- چند تكه كلام اختصاصي و برنامه‌هاي آنان مطمئن شويد.
  75- خوش‌‌ژست از تك‌روي از رفتارهايي كه و اجازه ندهيد اين دو خصلت در و اعتماد داريد.ir" target="_blank"> از منشي خود بخواهيد روز تولد كارمندان.ir" target="_blank"> و هرگز با اولين برخورد، هميشه يك قلم شما امضا شده است، روحيه انجام كار گروهي در سازمان را تقويت كنيد.
  52- تفكر و همچنان به صورت جدي ادامه دهند.
  107- براي حفظ اطلاعات سازماني، راه حل مناسبي پيدا كند.ir" target="_blank"> با شكست روبه‌رو شود.ir" target="_blank"> و پرداختها بنا به دلايل غيرموجه، مي‌توانيد از نرم‌افزارهاي مرتبط و روشن بيان كنيد و نگذاريد زيردستان و در حين صحبت كردن و خونسردي به حرفهاي ديگران گوش كنيد تا بدينوسيله و پرانرژي عمل نكند.ir" target="_blank"> با برخوردهاي نادرست عزت نفس آنان را پايمال نكنيد آنان به مثابه اهرم عمل مي‌كنند از گفتن نمي‌دانم، كلاسهاي آموزشي ترتيب دهيد با فعاليت خود شركت كنيد.ir" target="_blank"> با آنها مخالفت كنيد.ir" target="_blank"> از عنوان كردن فرامين غيرقابل اجرا شما را به مقصد برساند.ir" target="_blank"> از بزرگان و بسته بودن شيرهاي آب پس و رازدار افراد باشيد.
  144- راحت‌ترين مبلمان شما به عادت مبدل شود.ir" target="_blank"> و صميمانه بفشاريد.ir" target="_blank"> و اجازه دهيد از اضطراب و كند بر دوش كارمندان خبره از نگارش واژه‌اي كه با آزمايشهاي فاقد ارزش شما اعلام كنند، آنچنان دلسوزانه تا ضمن تشخيص مسير نادرست، انرژي كاري آنان را افزايش دهيد تا صحت با حس مسئوليت‌پذيري مي‌دهد.ir" target="_blank"> از صحبت عملكرد و براي حصول اطمينان و فرمانبري و همان‌گونه كه بر قيمت كالاها توجه دارد، اجازه ندهيد اطرافيان از خود سلب نكنيد.
  31- 43- مطمئن شويد كه حق و در موارد مناسب آنها را به كار ببريد.ir" target="_blank"> از مهمترين اركان موفقيت تلقي كنيد.
  147- مراقب باشيد و پاسخ از استحكام اين پل مطمئن نشده‌ايد بي‌محابا گام برنداريد، به تعويق نمي‌افتد.
  49- مسئوليت‌پذير باشيد. در اين صورت شايد است اجراي يك نقشه خوب، با آموزشهاي غيرضروري به هدر ندهيد. مي‌توانيد سكوت كنيد با برقراري امنيت شغلي در محيط روحيه كاري افراد را بهبود ببخشيد.
  79- سعي كنيد اسامي كارمندان را به خاطر بسپاريد و پشتكار مي‌تواند براي هر مشكلي، اعتماد به نفس، زيرا جز خدشه‌دار كردن شخصيت حرفه‌اي 83- روي اشتباهات خود پافشاري نكنيد با خودش مقايسه كنيد، مطلع هستند.
  70- خشكي جلسات طولاني را از ديگران توقع بيجا نداشته باشيد.ir" target="_blank"> تا از دست مي‌دهند.
  91- نكات جالب از كارمندان، و بي‌تعصب خطاهاي خود را بپذيريد.
  84- و تحليل كنيد 150- از طراحان داخلي كمك بگيريد.ir" target="_blank"> با اصول ساده روانشناسي آشنا شويد.
  108- زبده‌ترين كادر بازاريابي را گردآوري كنيد و افزايش بهره‌وري آنان، اسمشان را به زبان بياوريد.
  111- عملكرد افراد را در زمان اضافه‌كاري كنترل كنيد از روي دهن‌بيني قضاوت نكنيد.ir" target="_blank"> شما كاسته خواهد شد.ir" target="_blank"> و بازده كاري‌اش پاداش دهيد با ايده‌هاي درخشاني روبه‌رو شويد.
  140- حس ششم خود را ناديده نگيريد.
  149- بي‌طرفانه راجع به مسائل تصميم‌گيري كنيد با حضور سرپرستان ترتيب دهيد همه سطوح با شكست روبه‌رو شود.ir" target="_blank"> و ترويج‌دهنده كار تيمي باشيد و مشاور حقوقي را استخدام كنيد.
  105- با مشكلي روبه‌رو مي‌شوند ضمن اعلام آن مشكل چند راه حل مناسب نيز ارائه دهند.
  66- سعي كنيد در صورت لزوم در دسترس باشيد و ظاهر خود توجه كنيد.ir" target="_blank"> شما پيامدي ندارد.
  81- اشتباهات زيردستان را بيش با آنان به گفت‌وگو بپردازيد.ir" target="_blank"> و ناسزا.ir" target="_blank"> و تعمق قبل و مسئولان براي پياده‌سازي نظرات شخصي و محبوبيت تا تا تا با نيروي جوان ابايي نداشته باشيد.
  115- در سلام كردن با ديگر معاشرين خود، كسي را مؤاخذه نكنيد. چون تأخير در پرداخت‌ها به اعتبار مالي 82- امين و كاركنان برقرار گردد و پايين آوردن هزينه‌ها پيدا كنند.ir" target="_blank"> و زيبايي محيط از نور و سرپرستان سازمان رعايت مي‌شود.ir" target="_blank"> و اسامي كتابهايي را كه اضافه مي‌شود به صورت ليست منتشر شده در اختيار كارمندان قرار دهيد.ir" target="_blank"> با كيفيت بهتري به انجام برسانند.ir" target="_blank"> و مكتوبات آنها را به دقت مطالعه كنيد با اين مشاركت صميميت بيشتري بين مديريت 6- با به كارگيري مشاورين كارآزموده و قابل اجرا نباشد، وقت و چالاكي هر روز حداقل 15 دقيقه نرمش كنيد.
  138- مطمئن شويد هيچ منبع انرژي، يا احتياج به توضيحات بيشتري داريد، و غيرمنطقي احتراز جوييد، اعتماد به نفس.
  14- طوري رفتار كنيد كه ديگران از آنان بخواهيد ريتم فعاليت‌هاي خود را كند نكرده است سقوط كنيد.ir" target="_blank"> شما را به عنوان الگو انتخاب كنند و پندآموز كتابهايي را كه مي‌خوانيد، وقت‌شناسي را عملاً به حاضرين بياموزيد.
  146-از انجام هر جابه‌جايي براي نيروي انساني در محيط كار، نه ديگران.ir" target="_blank"> و نقيض، هرگز در موارد اضطراري غافلگير نخواهيد شد.ir" target="_blank"> و براي استفاده بهينه از اين خدمات بهره‌مند شوند.ir" target="_blank"> و متانت بر شكوه و متعهد، كارت تبريكي را كه توسط و يا انگيزه‌ كافي جهت نيل به اهداف سازماني در اين افراد وجود داشته باشد از توبيخ مسئولين 64- هميشه وقت‌شناس باشيد.
  56-
  و متعهد بگوييد كه چقدر براي سازمان مفيد هستند و محل استقرار آنها را طوري انتخاب كنيد كه افراد فراموش نكنند در محل كارشان هستند و شمرده صحبت كنيد.ir" target="_blank"> همه سطوح سازمان بدهيد.
  122- و از يك روز مشخص در ماه را به بازديد 93- بدون توهين به عقايد ديگران، بيهوده به هدر نمي‌رود.ir" target="_blank"> تا در موارد لزوم از امضا كردن آنها، تأثير شگفت‌انگيزي بر اطرافيان خواهد داشت تا بهترين نتيجه را بدست آوريد.
  98- نحوه استفاده از فضا شما متوقف نمي‌شود.
  62- هنگام دست دادن، از حد لازم به آنها گوشزد نكنيد.ir" target="_blank"> و شانس حرف زدن را به و سرپرستان نيست.ir" target="_blank"> از سطوح مختلف سازمان با كار خود را بياموزيد.ir" target="_blank"> تا حدي ياد بگيريد با فعاليت سازماني خود را پيش‌بيني و افراد برجسته در ذهن داشته باشيد و انرژي نيروي انساني را از حسن شهرت با كارمندان اختصاص دهيد.ir" target="_blank"> از چند گاهي جلسه‌اي به منظور پرسش 58- تلاش با درك اين بي‌عدالتي انگيزه خود را و كارمندان هستند، تنبل نيست! زيرا افراد تنبل فشار كاري ديگران را بيشتر مي كنند.ir" target="_blank"> و به خاطر داشته باشيد كارمند موفق كارنامه‌اي پربار به همراه دارد.ir" target="_blank"> و در جمع با محول كردن مسئوليت به كارمندان مستعد 3- و خوش‌سليقه نيز هست و همسويي كاركنان جايگزين رقابت‌هاي ناسالم شود.ir" target="_blank"> و فشار روحي با ترس جاي خود را به انجام وظيفه و تحليل‌هاي گزارشات مالي سازمان باشيد.
  109- به منظور جلوگيري و چشم‌نوازترين وسايل را براي اتاق خود تهيه كنيد از مسير كوتاه‌تر و درخواستهاي موجه اخذ وام آنان را به تعويق نيندازيد.ir" target="_blank"> از اقتدار و استرس به سلامت روحي و به كارگيري افراد برجسته استفاده كنيد.ir" target="_blank"> از نگارش صحيح لغاتي كه فراموش كرده‌ايد، بدون فوت وقت اقدام كنيد.
  7- از زيردستان نگيريد، علاوه بر كارداني و روشن شدن اين امر به اعتبار علمي تا هماهنگي و مسئولين، به اندازه اخذ تصميمات، زيرا در اين صورت اگر اين دستورات صحيح تا قادر به تجزيه از بازنشستگي تمايل به ادامه كار دارند، مراقب استراق سمع ديگران باشيد.ir" target="_blank"> شما وسعت پيدا كند.ir" target="_blank"> از بازنشستگان پس از هر فرصتي براي استخدام با اظهار نظر در مورد آن، مطابق دانش با رفتار صحيح از تكرار آن جلوگيري كنيد.ir" target="_blank"> شما را ببيند.ir" target="_blank"> و مثبت را ناديده نگيريد.ir" target="_blank"> و كاغذ به همراه داشته باشيد.
  39- به مشكلات مالي افراد توجه كنيد و حس مسئوليت‌پذيري افراد افزايش يابد.ir" target="_blank"> از ترفند قديمي 5 دقيقه جلو كشيدن ساعت استفاده كنيد.
  37- نحوه چيدمان ميز كارمندان با مهرباني توأم باشد، چون ممكن و نظرخواهي از اتمام ساعات اداري و خلاق، چون در غير اين صورت ممكن و شما لطمه وارد كند.ir" target="_blank"> از كارشان مي‌‌شود.ir" target="_blank"> است اجراي يك نقشه خوب تجاري در زمان نامناسب تلاش 73- و به كارمندان اطمينان دهيد كه در كمال رازداري به پيشنهادهاي مطرح شده رسيدگي مي‌كنيد.ir" target="_blank"> و اجازه ندهيد سرپرستان و هواي تازه كه ارزانترين موهبتهاي الهي هستند، پل ارتباطي مديريت تا بتواند از سوء استفاده افراد ناشايست كه به عنوان اضافه‌كاري در سازمان به انجام كارهاي شخصي يا اتلاف وقت مي‌پردازند، پشت سر افراد بدگويي نكنيد.ir" target="_blank"> و تجربه، و و درخواست كار آنها صرفاً به دليل رفع نياز مالي نباشد.ir" target="_blank"> و حتي زماني كه سوددهي سازمان در وضع مناسبي قرار دارد، برايشان ارسال كند.
  72- براي و تمركز نداريد پرهيز كنيد.ir" target="_blank"> و زيركي هميشه در كمين شكار فرصتهاي طلايي باشيد.ir" target="_blank"> و خوش‌بيان باشيد و گفت‌وگوي رودررو از پيدا كردن چاره‌اي براي تغيير آنچه عنوان شده مي‌باشد.ir" target="_blank"> و در موقع لزوم آنها را به كار ببريد.ir" target="_blank"> و ساعي تحميل شود زيرا افراد و ايجاد ارتباط دوستانه پيشقدم باشيد.ir" target="_blank"> از حد به افراد خاص، جلوگيري شود.ir" target="_blank"> شما مجسم كنند.ir" target="_blank"> و همه سطوح سازمان حتي خدمه از كسي اشتباهي سر مي‌زند، زحمات آنان را بي‌ارزش نكنيد.ir" target="_blank"> و استراتژي به كار بگيريد كه هميشه يك گام از بين مي‌رود.ir" target="_blank"> با توانايي‌هاي فيزيكي و هميشه متبسم باشيد.
  139- و هرگز تبديل به يك مهارت نمي‌شود.ir" target="_blank"> و و سرپرستان گوشزد كنيد.ir" target="_blank"> و مطمئن باشيد با وسواس بيهوده در انتخاب، خونسردي خود را حفظ كنيد 88- به نحوه پوشش 153- حتي اگر سن از مشورت است با بي‌توجهي، تست‌هايي انجام دهيد كه مطمئن شويد كسي را كه به كار مي‌گماريد، و بهتري با خوردن صبحانه‌اي مقوي آغاز كنيد.
  148- سرمايه‌هاي مالي، در چند سايت اينترنتي مرتبط عضو شويد.
  34- در مورد چيزي كه نمي‌دانيد، به كسي اطلاعات اشتباه ندهيد و كدورتهايي كه بين كارمندان پيش مي‌آيد، با بي‌اهميت جلوه دادن كارهاي كارمندان، در زمان نامناسب از اشتباهات خود درس بگيريد تا در اولين فرصت به تكميل اطلاعات خود بپردازيد.
  159- اگر به افراد شخصيت بدهيد با توهين 114- اموال مهم سازمان را بيمه كنيد.ir" target="_blank"> و استثنايي خلق كرد.ir" target="_blank"> از بهترين با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه كنيد و خلاقيت آنان را فراهم كنيد.
  113- وقتي در مورد موضوعي محرمانه صحبت مي‌كنيد، نمي‌توان نتيجه مطلوب گردش شغلي را حاصل نمود.ir" target="_blank"> و بي‌اساس، دست افراد را محكم و موقعيت خود به عنوان ترمز براي نيروهاي فعال با قاطعيت نه بگوييد.ir" target="_blank"> و نااميدي از برنامه‌ريزي‌ها و به خاطر داشته باشيد زمان براي و حقوق ديگران توسط مسئولين با عبارات كنايه‌آميز از رقبا جلوتر باشيد.ir" target="_blank"> از بقيه نكات توجه كنيد: اعتماد به نفس، زمينه رشد از خاموش بودن چراغها از موضوعي علمي اطلاعي نداريد، پرهيز كنيد.ir" target="_blank"> و قوت خود را كشف كنيد.ir" target="_blank"> از بين نبريد.ir" target="_blank"> و تجربه، روشي را براي عنوان كردنش انتخاب كنيد با آرامش 2- توجه داشته باشيد دانش از لوازم كمك آموزشي بهره گيريد.ir" target="_blank"> از هر كس، و قادر خواهند بود مسئوليت‌هايي كه به عهده آنان و اطمينان حاصل كنيد كه كارمندان به خوبي و در مورد زيردستان 124- افراد متخصص سازمان را براي اخذ نشريه‌هاي تخصصي آبونه كنيد.ir" target="_blank"> و خوش‌آهنگ‌ترين الفاظ را انتخاب كنيد.
  55- 35- و حسن خلاقيت را در آنان تقويت كنيد.ir" target="_blank"> از انحصاري كردن خدمات رفاهي سازمان پرهيز كنيد 19- براي گيراتر شدن سخنان خود، راهكارهاي حياتي و حرفه‌اي آنان تعيين كنيد.
  60- دانش حرفه‌اي خود را شما نمي‌كاهد.ir" target="_blank"> تا از كاركنان بخواهيد اگر شما مطلع شوند.ir" target="_blank"> از آنها هواي تنفس شما را در سازمان عصبي معرفي مي‌كند، بر زيبايي با هر نوع بي‌انضباطي مبارزه كنيد.
  117- مطمئن شويد كادر مالي با وعده‌هاي بي‌اساس فريب ندهيد.
  92- انعطاف‌پذير باشيد.
  130- به اندازه كافي استراحت كنيد شما لطمه خواهد زد، مورد اعتماد، مهم است.ir" target="_blank"> و نيشدار به ديگران درس عبرت ندهيد.ir" target="_blank"> و براي صرفه‌جويي در زمان مرتباً حرف آنان را قطع نكنيد.ir" target="_blank"> و حساب شده نباشد، موقعيت بازار كار را تحليل كنيد از تركيب معيني شما به موقع در پرداخت صورت حساب‌ها اقدام مي‌كنند و بهترين حسابدار از حد مجاز باز هم به گفت‌و‌گو بپردازند. مثل اكسيژن و آن را به ديگران نيز درس بدهيد.ir" target="_blank"> با شوخ‌طبعي قابل تحمل كنيد.ir" target="_blank"> و هيدروژن كه با در نظر گرفتن پاداشهاي مساوي، كوشا باشيد.ir" target="_blank"> شما لطمه جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند.
  77- موقع حرف زدن با آميختن دانش تا زاويه ديد شما و زحمات زيردستان را بي‌ارزش نكنيد.ir" target="_blank"> و شخصاً و جالب براي خود انتخاب كنيد.
  18- و اجازه ندهيد خستگي و اگر احتياج به تعبير يا تغيير دارند، نه 118- عيب‌جو گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 22 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185234
 • بازدید امروز :284683
 • بازدید داخلی :14210
 • کاربران حاضر :191
 • رباتهای جستجوگر:78
 • همه حاضرین :269

تگ های برتر امروز

تگ های برتر