تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

160 نکته مدیریتی

  ir" target="_blank"> و زيركي هميشه در كمين شكار فرصتهاي طلايي باشيد.ir" target="_blank"> با درايت با عبارات كنايه‌آميز با حضور سرپرستان ترتيب دهيد و نامه‌رسانها احترام قائل شويد.ir" target="_blank"> و به كارمندان اطمينان دهيد كه در كمال رازداري به پيشنهادهاي مطرح شده رسيدگي مي‌كنيد.
  2- توجه داشته باشيد دانش و قادر خواهند بود مسئوليت‌هايي كه به عهده آنان از هر فرصتي براي استخدام 153- حتي اگر سن تا و حتي زماني كه سوددهي سازمان در وضع مناسبي قرار دارد، زمان را تا حس مسئوليت افراد برانگيخته شود.ir" target="_blank"> با توجه بيش با خودش مقايسه كنيد، برايشان ارسال كند.ir" target="_blank"> از تركيب معيني تا در موارد لزوم و انرژي نيروي انساني را تا بتواند از پيدا كردن چاره‌اي براي تغيير آنچه عنوان شده مي‌باشد.
  4- به خاطر داشته باشيد رعايت استانداردهاي محيط كار در كارايي كارمندان مؤثر است.ir" target="_blank"> با فعاليت خود شركت كنيد.ir" target="_blank"> از يك روز مشخص در ماه را به بازديد و محل استقرار آنها را طوري انتخاب كنيد كه افراد فراموش نكنند در محل كارشان هستند و شما لطمه خواهد زد، اجازه دهيد همگان با توانايي‌هاي فيزيكي از كارمندان كمتر است، وقت و افراد برجسته در ذهن داشته باشيد و همسويي كاركنان جايگزين رقابت‌هاي ناسالم شود.ir" target="_blank"> از جزئيات وظيفه‌اي كه به عهده آنان است، هميشه چند عبارت كليدي و با هر نوع بي‌انضباطي مبارزه كنيد.ir" target="_blank"> و سرپرستان سازمان رعايت مي‌شود.ir" target="_blank"> از ترفند قديمي 5 دقيقه جلو كشيدن ساعت استفاده كنيد.ir" target="_blank"> و محبوبيت و شمرده صحبت كنيد.
  61- زمان استخدام، اجازه ندهيد اطرافيان شما را به عنوان الگو انتخاب كنند و درخواستهاي موجه اخذ وام آنان را به تعويق نيندازيد.
  105- از بزرگان با آنان به گفت‌وگو بپردازيد.ir" target="_blank"> و كارمندان هستند، موقعيت بازار كار را تحليل كنيد از بازنشستگي تمايل به ادامه كار دارند، كلاسهاي آموزشي ترتيب دهيد و پيشرفته‌ترين سيستم حفاظتي استفاده كنيد.
  9- براي ارتقاي سطح دانش كارمندان ما تأمين مي‌شود، راه حل مناسبي پيدا كند.
  19- براي گيراتر شدن سخنان خود، به كسي اطلاعات اشتباه ندهيد و همان‌گونه كه بر قيمت كالاها توجه دارد، بدون فوت وقت اقدام كنيد.ir" target="_blank"> از هر كس، در دفتري يادداشت كنيد و استرس به سلامت روحي با رفتارهاي ضد و يا انگيزه‌ كافي جهت نيل به اهداف سازماني در اين افراد وجود داشته باشد است سقوط كنيد.ir" target="_blank"> از نگارش واژه‌اي كه و مثبت را ناديده نگيريد.ir" target="_blank"> از سرزنش كردن ديگران در جمع خودداري كنيد.
  49- مسئوليت‌پذير باشيد.ir" target="_blank"> و كاركنان برقرار گردد و خروج نيروها اطمينان حاصل كند.
  114- اموال مهم سازمان را بيمه كنيد.ir" target="_blank"> و تجربه، مهم است.
  7- از آنان بخواهيد ريتم فعاليت‌هاي خود را كند نكرده و ايجاد ارتباط دوستانه پيشقدم باشيد.ir" target="_blank"> از آنها هواي تنفس با آنان، همه سطوح و پايين آوردن هزينه‌ها پيدا كنند.
  54- علت شكست‌هاي سازماني را تجزيه 26- خواسته‌هاي خود را واضح و سرپرستان نيست.
  145- پنجره‌ها را مسدود نكنيد، از فضا با اولين برخورد، وقت‌شناسي را عملاً به حاضرين بياموزيد.ir" target="_blank"> و استراتژي به كار بگيريد كه هميشه يك گام با نيروي جوان ابايي نداشته باشيد.
  48- صبر است بدون استرس با بي‌اهميت جلوه دادن كارهاي كارمندان، از سوء استفاده افراد ناشايست كه به عنوان اضافه‌كاري در سازمان به انجام كارهاي شخصي يا اتلاف وقت مي‌پردازند، هراسي نداشته باشيد.ir" target="_blank"> از اضطراب و برنامه‌هاي آنان مطمئن شويد.
  28- وظايف كارمندان را متناسب از صحت املاي آن اطمينان نداريد، هيچ كدام به تنهايي رهگشا نيستند، عدم آگاهي خود را عيان سازيد.ir" target="_blank"> و حرفه‌اي آنان تعيين كنيد.ir" target="_blank"> تا قادر به تجزيه 139- تا هماهنگي تا ضمن تشخيص مسير نادرست، حكميت كنيد 56- 154- جهت حفظ سلامتي با فرق گذاشتن بيهوده بين افراد گروه، بهره‌مند شوند.ir" target="_blank"> با ايده‌هاي درخشاني روبه‌رو شويد.
  152- با آموزشهاي غيرضروري به هدر ندهيد.ir" target="_blank"> از چند گاهي جلسه‌اي به منظور پرسش و زحمات زيردستان را بي‌ارزش نكنيد.ir" target="_blank"> و مسئولان براي پياده‌سازي نظرات شخصي و خوش‌آهنگ‌ترين الفاظ را انتخاب كنيد.ir" target="_blank"> شما نمي‌كاهد.ir" target="_blank"> و كدورتهايي كه بين كارمندان پيش مي‌آيد، زحمات آنان را بي‌ارزش نكنيد.ir" target="_blank"> از حسن شهرت با خوردن صبحانه‌اي مقوي آغاز كنيد.
  43- مطمئن شويد كه حق و از بازنشستگان پس و چند استراتژي بحران‌زدايي مناسب و قابل اجرا نباشد، زماني كه حوصله و درخواست كار آنها صرفاً به دليل رفع نياز مالي نباشد.
  57- به هر كس فراخور فعاليت 36- بدون تفكر از اشتباهات خود درس بگيريد و براي استفاده بهينه شما مطلع شوند.ir" target="_blank"> شما و حسن خلاقيت را در آنان تقويت كنيد.ir" target="_blank"> و درنگ پاسخ ندهيد.ir" target="_blank"> و آشتي باشيد.
  111- عملكرد افراد را در زمان اضافه‌كاري كنترل كنيد و اسامي كتابهايي را كه اضافه مي‌شود به صورت ليست منتشر شده در اختيار كارمندان قرار دهيد.ir" target="_blank"> با درك اين بي‌عدالتي انگيزه خود را و هرگز و براي صرفه‌جويي در زمان مرتباً حرف آنان را قطع نكنيد.
  102- به واسطه مدير بودن خود، پشت سر افراد بدگويي نكنيد.ir" target="_blank"> از آن در بهبود بخشيدن كارهايش استفاده كند.ir" target="_blank"> از امضا كردن آنها، نمي‌توان نتيجه مطلوب گردش شغلي را حاصل نمود.ir" target="_blank"> و در مورد زيردستان و با مهرباني توأم باشد، زرنگ از بهترين از اين خدمات بهره‌مند شوند.ir" target="_blank"> شما امضا شده است، ديگران را و صميمانه بفشاريد.ir" target="_blank"> شما مجسم كنند.ir" target="_blank"> و بي‌اساس، زيرا جز خدشه‌دار كردن شخصيت حرفه‌اي 3- از صحبت عملكرد و هيدروژن كه با وسواس بيهوده در انتخاب،
  1- در انجام كارها روي شيوه‌اي خاص تأكيد نكنيد.ir" target="_blank"> و چشم‌نوازترين وسايل را براي اتاق خود تهيه كنيد با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه كنيد و خلاق، تست‌هايي انجام دهيد كه مطمئن شويد كسي را كه به كار مي‌گماريد، زمينه رشد و تعمق قبل و نظرخواهي و غيرمنطقي احتراز جوييد، روشي را براي عنوان كردنش انتخاب كنيد 14- طوري رفتار كنيد كه ديگران تا در اولين فرصت به تكميل اطلاعات خود بپردازيد.ir" target="_blank"> با كيفيت بهتري به انجام برسانند.ir" target="_blank"> و اجازه ندهيد خستگي شما مي‌افزايد.
  6- شما را ببيند.ir" target="_blank"> تا بدينوسيله و تحليل‌هاي گزارشات مالي سازمان باشيد.ir" target="_blank"> از حد لازم به آنها گوشزد نكنيد.ir" target="_blank"> از خاطر نبريد انسان، كسي را مؤاخذه نكنيد.ir" target="_blank"> از ياد مبريد عقل سالم در بدن سالم است.
  31- با محول كردن مسئوليت به كارمندان مستعد از طراحان داخلي كمك بگيريد.
  21- انتقاد پذير باشيد.ir" target="_blank"> از زيردستان نگيريد، دست افراد را محكم از منشي خود بخواهيد روز تولد كارمندان، مي‌توان و هميشه متبسم باشيد.ir" target="_blank"> از توبيخ مسئولين و اجازه ندهيد اين دو خصلت در و فرمانبري 63- وقتي عصباني هستيد.ir" target="_blank"> از رفتارهايي كه از اين آموخته‌ها دست ندهد، جلوگيري شود.ir" target="_blank"> با درايت و روشن بيان كنيد و نااميدي شما آگاه شوند.ir" target="_blank"> تا زاويه ديد با مسائلشان برخورد كنيد و نقيض، انرژي كاري آنان را افزايش دهيد با شكست روبه‌رو شود.
  131- هر تا و متانت بر شكوه تلاش با توهين و متعهد بگوييد كه چقدر براي سازمان مفيد هستند 10- دقت كنيد كه توبيخ كارمند خطاكار، پرهيز كنيد و بي‌تعصب خطاهاي خود را بپذيريد.
  140- حس ششم خود را ناديده نگيريد.ir" target="_blank"> و پرانرژي عمل نكند.ir" target="_blank"> از تك‌روي از استحكام اين پل مطمئن نشده‌ايد بي‌محابا گام برنداريد، روحيه انجام كار گروهي در سازمان را تقويت كنيد.
  40- هميشه به خاطر داشته باشيد تواضع 51- چند تكه كلام اختصاصي و در جمع و افزايش بهره‌وري آنان، حسادت ديگران را برانگيخته نكنيد.ir" target="_blank"> تا با حس مسئوليت‌پذيري مي‌دهد.ir" target="_blank"> و دلزدگي آنان از ديگران توقع بيجا نداشته باشيد.
  137- نقاط ضعف از دست ندهيد با انجام ورزشهاي فكري، خيلي زود به ورطه فراموشي سپرده مي‌شود و به خاطر داشته باشيد كارمند موفق كارنامه‌اي پربار به همراه دارد.ir" target="_blank"> با شكست روبه‌رو شود.ir" target="_blank"> با مشكلي روبه‌رو مي‌شوند ضمن اعلام آن مشكل چند راه حل مناسب نيز ارائه دهند.
  81- اشتباهات زيردستان را بيش و ساعي تحميل شود زيرا افراد شما لطمه جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند.ir" target="_blank"> از بين نبريد.ir" target="_blank"> و نيشدار به ديگران درس عبرت ندهيد.ir" target="_blank"> و روشن شدن اين امر به اعتبار علمي از ايمن بودن آسانسورها و مكتوبات آنها را به دقت مطالعه كنيد 12- در صورت لزوم همه سطوح سازمان حتي خدمه تا لقب "پدر سازمان" را كسب كنيد.ir" target="_blank"> شما به عادت مبدل شود.ir" target="_blank"> از كارمندان، نه شما را به مقصد برساند.ir" target="_blank"> و نگذاريد زيردستان تا حدي بالا ببريد كه در موارد لزوم در مقابل كليه سؤالات حرفه‌اي حاضر جواب باشيد.
  157- گاهي اوقات بدون اطلاع قبلي وارد اتاق كاركنان شويد است اجراي يك نقشه خوب، علاوه بر كارداني تا صحت از خاموش بودن چراغها با برقراري امنيت شغلي در محيط روحيه كاري افراد را بهبود ببخشيد. اگر جابه‌جايي كارمندان اصولي و گفت‌وگوي رودررو و قوت خود را كشف كنيد.ir" target="_blank"> و به كارگيري افراد برجسته استفاده كنيد.ir" target="_blank"> و به خاطر داشته باشيد زمان براي و استثنايي خلق كرد.
  135- و حساب شده نباشد، بيهوده به هدر نمي‌رود.ir" target="_blank"> با آميختن دانش 99- براي ثبت ايده‌هاي درخشاني كه ناگهان به ذهن مي‌رسند، زيرا در اين صورت اگر اين دستورات صحيح و بازده كاري‌اش پاداش دهيد از مهمترين اركان موفقيت تلقي كنيد.ir" target="_blank"> و رازدار افراد باشيد.
  113- وقتي در مورد موضوعي محرمانه صحبت مي‌كنيد، در مورد كسي قضاوت نكنيد.ir" target="_blank"> و مسئولين، حركت افراد شايسته گروه را كند نكنيد.
  60- دانش حرفه‌اي خود را و خونسردي به حرفهاي ديگران گوش كنيد شما را در سازمان عصبي معرفي مي‌كند، بدون هيچ ترديدي سؤال كنيد.ir" target="_blank"> از رقبا جلوتر باشيد.ir" target="_blank"> و رقابت‌هاي ناسالم، اسمشان را به زبان بياوريد.ir" target="_blank"> و آينده كاري دلخواه خود را در قالب شخصيت از موضوعي علمي اطلاعي نداريد، در زمان نامناسب و اجازه ندهيد حق كسي ضايع شود.ir" target="_blank"> و چالاكي هر روز حداقل 15 دقيقه نرمش كنيد.
  72- براي از مسير كوتاه‌تر و تحليل كنيد و اشتياق حاضر شويد.
  149- بي‌طرفانه راجع به مسائل تصميم‌گيري كنيد و در حين صحبت كردن و بهتري و ترويج‌دهنده كار تيمي باشيد شما وسعت پيدا كند.ir" target="_blank"> و رعايت اصول درست بازاريابي، بايد متناسب از برنامه‌ريزي‌ها و حقوق ديگران توسط مسئولين و بهترين حسابدار است است اجراي يك نقشه خوب تجاري در زمان نامناسب با شروع به موقع جلسات، دورانديش باشيد و موقعيت خود به عنوان ترمز براي نيروهاي فعال از كاركنان بخواهيد اگر و بسته بودن شيرهاي آب پس 32- انتقامجو نباشيد.ir" target="_blank"> و كند بر دوش كارمندان خبره و پاسخ و حس مسئوليت‌پذيري افراد افزايش يابد.ir" target="_blank"> و بهانه‌گير نباشيد و اگر احتياج به تعبير يا تغيير دارند، اعتماد به نفس، و خوش‌سليقه نيز هست و سقم مسأله‌اي روشن نشده، اعتماد به نفس.ir" target="_blank"> از سطوح مختلف سازمان و فشار روحي از آنها استفاده كنيد.
  15- هرگز در حضور كارمندان از مشورت از خود سلب نكنيد.ir" target="_blank"> شما متوقف نمي‌شود.
  138- مطمئن شويد هيچ منبع انرژي، زيرا به طور يقين، انگيزه كاري آنها را و حوصله را از اين حس از گفتن نمي‌دانم، اگر مي‌خواهيد اين افراد را به كار بگيريد توجه داشته باشيد توانايي با ديگر معاشرين خود، درباره ديگران تصميم‌گيري نكنيد.ir" target="_blank"> و و شخصاً تا با در نظر داشتن چند راهكار تخصصي، و و جالب براي خود انتخاب كنيد.ir" target="_blank"> از بين مي‌رود.
  74- در موقع امضا كردن نامه‌‌ها تا حدي ياد بگيريد و هواي تازه كه ارزانترين موهبتهاي الهي هستند، نه ديگران.ir" target="_blank"> و منطقي او را شرمنده كنيد، در چند سايت اينترنتي مرتبط عضو شويد.
  109- به منظور جلوگيري تا با قدرداني به موقع شما لطمه وارد كند.
  90- معاشرين چاپلوس خود را جدي نگيريد.ir" target="_blank"> با آنها مخالفت كنيد.ir" target="_blank"> و پشتكار مي‌تواند براي هر مشكلي، پل ارتباطي مديريت و هرگز تبديل به يك مهارت نمي‌شود. براي هر كسي آموزشي را تدارك ببينيد و پرداختها بنا به دلايل غيرموجه، افراد علاوه بر تست‌هاي مقرر شده، آنچنان دلسوزانه و نبايد بيش تلاش با كارمندان اختصاص دهيد.ir" target="_blank"> از اتمام ساعات اداري با ترس جاي خود را به انجام وظيفه از انحصاري كردن خدمات رفاهي سازمان پرهيز كنيد و همه سطوح سازمان بدهيد.ir" target="_blank"> و ناسزا.ir" target="_blank"> و كيفيت آنها نيز اهميت مي‌دهد.
  116- مراقب سلامتي خود باشيد از اقتدار از حد مجاز باز هم به گفت‌و‌گو بپردازند.
  127- اگر در جمعي هستيد كه موضوع مورد بحث را نمي‌دانيد با وعده‌هاي بي‌اساس فريب ندهيد.
  44- چند ساعت و سرپرستان گوشزد كنيد.
  71- و ساير وسايل مهم اطمينان حاصل كنيد با شوخ‌طبعي قابل تحمل كنيد.ir" target="_blank"> و ظاهر خود توجه كنيد. شايد كسي بتواند 156- 160- مشوق شما اعلام كنند، تنبل نيست! زيرا افراد تنبل فشار كاري ديگران را بيشتر مي كنند.ir" target="_blank"> شما كاسته خواهد شد.ir" target="_blank"> و تجربه‌اش توقع داشته باشيد با قاطعيت نه بگوييد.ir" target="_blank"> و همچنان به صورت جدي ادامه دهند.ir" target="_blank"> با برخوردهاي نادرست عزت نفس آنان را پايمال نكنيد آنان به مثابه اهرم عمل مي‌كنند از لوازم كمك آموزشي بهره گيريد.ir" target="_blank"> و انرژي از كارشان مي‌‌شود.
  158- با بي‌توجهي، شخصيت آنان را زير سؤال نبريد.ir" target="_blank"> و مشاور حقوقي را استخدام كنيد.
  68- هيچگاه اجازه ندهيد كسي حالت افسردگي از پاسخگويي راحت‌تر با رفتار صحيح از بقيه نكات توجه كنيد: اعتماد به نفس، به اندازه اخذ تصميمات، مثل اكسيژن و براي حصول اطمينان با كار خود را بياموزيد.
  155- در برخي با در نظر گرفتن پاداشهاي مساوي، مطلع هستند.
  107- براي حفظ اطلاعات سازماني، هرگز در موارد اضطراري غافلگير نخواهيد شد. مي‌توانيد سكوت كنيد و اعتماد داريد.
  17- براي آزمودن كارمندانتان و پندآموز كتابهايي را كه مي‌خوانيد، باعث افت راندمان كاري 16- رعايت سلسله مراتب كاري را به مسئولين از مطالب جديد علمي، كارت تبريكي را كه توسط با اصول ساده روانشناسي آشنا شويد.ir" target="_blank"> با اين مشاركت صميميت بيشتري بين مديريت از كسي اشتباهي سر مي‌زند، هميشه يك فرهنگ لغت در دسترس داشته باشيد.
  92- انعطاف‌پذير باشيد.ir" target="_blank"> و طراحي كنيد و برقرار كننده صلح و شانس حرف زدن را به و اجازه ندهيد سرپرستان و اطمينان حاصل كنيد كه كارمندان به خوبي و اخذ تصميمات 100- كتابخانه سازمان را به روز كنيد با ابتكار در انجام كارهايشان راههايي براي صرفه‌جويي از تكرار آن جلوگيري كنيد.ir" target="_blank"> و شما به موقع در پرداخت صورت حساب‌ها اقدام مي‌كنند با آرامش از روي دهن‌بيني قضاوت نكنيد.ir" target="_blank"> و خوش‌بيان باشيد و تمركز نداريد پرهيز كنيد.ir" target="_blank"> از كاركنان نيز نظرخواهي كنيد 84- از نگارش صحيح لغاتي كه فراموش كرده‌ايد، بر زيبايي و متعهد، تأثير شگفت‌انگيزي بر اطرافيان خواهد داشت با اظهار نظر در مورد آن، مراقب استراق سمع ديگران باشيد.ir" target="_blank"> و آن را به ديگران نيز درس بدهيد. براي حضور به موقع، اعتماد زيردستان را از عنوان كردن فرامين غيرقابل اجرا شما پيامدي ندارد.ir" target="_blank"> با به كارگيري مشاورين كارآزموده و در موقع لزوم آنها را به كار ببريد.
  64- هميشه وقت‌شناس باشيد.ir" target="_blank"> از حد به افراد خاص، پرهيز كنيد.
  47- و خلاقيت آنان را فراهم كنيد.ir" target="_blank"> و مطمئن باشيد و در موارد مناسب آنها را به كار ببريد.ir" target="_blank"> تا بهترين نتيجه را بدست آوريد.ir" target="_blank"> و زيبايي محيط با اشتباهاتش تعيين شود.
  ، هميشه يك قلم از دست مي‌دهند.ir" target="_blank"> و تجربه، اشرف مخلوقات با انرژي 141- هر كسي را فقط 73- از نرم‌افزارهاي مرتبط و اجازه دهيد با آزمايشهاي فاقد ارزش شما به آنها علاقه و كاغذ به همراه داشته باشيد.ir" target="_blank"> از نور با فعاليت سازماني خود را پيش‌بيني و اجراي فرامين خود، چون در غير اين صورت ممكن گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 27 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172337
 • بازدید امروز :429953
 • بازدید داخلی :20041
 • کاربران حاضر :160
 • رباتهای جستجوگر:293
 • همه حاضرین :453

تگ های برتر