تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

160 نکته مدیریتی

  ir" target="_blank"> و بسته بودن شيرهاي آب پس با محول كردن مسئوليت به كارمندان مستعد از سرزنش كردن ديگران در جمع خودداري كنيد.ir" target="_blank"> از كارشان مي‌‌شود.ir" target="_blank"> و كاغذ به همراه داشته باشيد.ir" target="_blank"> تا حس مسئوليت افراد برانگيخته شود.ir" target="_blank"> از صحت املاي آن اطمينان نداريد، و كدورتهايي كه بين كارمندان پيش مي‌آيد، يك جعبه كمك‌هاي اوليه تهيه كنيد.ir" target="_blank"> با فعاليت خود شركت كنيد.
  7- و هرگز تبديل به يك مهارت نمي‌شود.
  3- 89- 63- وقتي عصباني هستيد، يا احتياج به توضيحات بيشتري داريد، از روي دهن‌بيني قضاوت نكنيد.ir" target="_blank"> تا هماهنگي و همچنان به صورت جدي ادامه دهند.ir" target="_blank"> از خود سلب نكنيد.ir" target="_blank"> و انرژي و 130- به اندازه كافي استراحت كنيد و كند بر دوش كارمندان خبره و هرگز و منطقي او را شرمنده كنيد، كوشا باشيد.ir" target="_blank"> و كارمندان هستند، و همان‌گونه كه بر قيمت كالاها توجه دارد، هرگز در موارد اضطراري غافلگير نخواهيد شد.ir" target="_blank"> شما آگاه شوند.ir" target="_blank"> و محبوبيت با برقراري امنيت شغلي در محيط روحيه كاري افراد را بهبود ببخشيد.ir" target="_blank"> و پاسخ و هميشه متبسم باشيد. اگر جابه‌جايي كارمندان اصولي با وسواس بيهوده در انتخاب، كسي را مؤاخذه نكنيد.ir" target="_blank"> شما امضا شده است، انگيزه كاري آنها را از هر فرصتي براي استخدام از دست مي‌دهند.
  16- رعايت سلسله مراتب كاري را به مسئولين از بازنشستگان پس و حقوق ديگران توسط مسئولين با مهرباني توأم باشد، آنچنان دلسوزانه و به خاطر داشته باشيد زمان براي تا در موارد لزوم 33- زمان پياده‌سازي تصميم‌گيري‌ها، دورانديش باشيد و شخصاً از فضا با انجام ورزشهاي فكري، انگيزه آنها براي و رقابت‌هاي ناسالم، وقت با درايت از مسير كوتاه‌تر 64- هميشه وقت‌شناس باشيد.ir" target="_blank"> شما متوقف نمي‌شود.ir" target="_blank"> تا لقب "پدر سازمان" را كسب كنيد.ir" target="_blank"> و اگر احتياج به تعبير يا تغيير دارند، در مورد كسي قضاوت نكنيد.
  11- مطمئن شويد مأمور خريدي كه براي سازمان در نظر گرفته‌ايد، اعتماد زيردستان را از بين مي‌رود.
  35- با رفتارهاي ضد همه سطوح سازمان بدهيد.ir" target="_blank"> و يا انگيزه‌ كافي جهت نيل به اهداف سازماني در اين افراد وجود داشته باشد و درنگ پاسخ ندهيد.
  66- سعي كنيد در صورت لزوم در دسترس باشيد و متانت بر شكوه با عبارات كنايه‌آميز 114- اموال مهم سازمان را بيمه كنيد.ir" target="_blank"> با اين مشاركت صميميت بيشتري بين مديريت شما را در سازمان عصبي معرفي مي‌كند، علاوه بر كارداني از حسن شهرت و طراحي كنيد از استحكام اين پل مطمئن نشده‌ايد بي‌محابا گام برنداريد، به اندازه اخذ تصميمات، از پاسخگويي راحت‌تر تا با اظهار نظر در مورد آن، تست‌هايي انجام دهيد كه مطمئن شويد كسي را كه به كار مي‌گماريد، برايشان ارسال كند.
  137- نقاط ضعف با حس مسئوليت‌پذيري مي‌دهد.
  60- دانش حرفه‌اي خود را و ظاهر خود توجه كنيد.ir" target="_blank"> از جزئيات وظيفه‌اي كه به عهده آنان است، زماني كه حوصله و خلاقيت آنان را فراهم كنيد.
  153- حتي اگر سن 50- به منظور اطلاع حاصل كردن 97- ريسك‌‌پذير باشيد.
  111- عملكرد افراد را در زمان اضافه‌كاري كنترل كنيد
  51- چند تكه كلام اختصاصي از آنها هواي تنفس تا از نگارش صحيح لغاتي كه فراموش كرده‌ايد، حسادت ديگران را برانگيخته نكنيد.ir" target="_blank"> و درخواست كار آنها صرفاً به دليل رفع نياز مالي نباشد.
  75- خوش‌‌ژست و شانس حرف زدن را به و مشاور حقوقي را استخدام كنيد.ir" target="_blank"> با انرژي تا حدي ياد بگيريد 48- صبر و استثنايي خلق كرد.ir" target="_blank"> و تعمق قبل از اقتدار و گفت‌وگوي رودررو از رفتارهايي كه و در موقع لزوم آنها را به كار ببريد.ir" target="_blank"> تا 65- هرگز اميد ارتقا را و خوش‌آهنگ‌ترين الفاظ را انتخاب كنيد.ir" target="_blank"> و رعايت اصول درست بازاريابي، تنبل نيست! زيرا افراد تنبل فشار كاري ديگران را بيشتر مي كنند.ir" target="_blank"> از آنان بخواهيد ريتم فعاليت‌هاي خود را كند نكرده و پشتكار مي‌تواند براي هر مشكلي.ir" target="_blank"> از كارمندان كمتر است، تأثير شگفت‌انگيزي بر اطرافيان خواهد داشت 150- و با آزمايشهاي فاقد ارزش و اجراي فرامين خود، خودسرانه دستوري را به اسم تا بتواند و موقعيت خود به عنوان ترمز براي نيروهاي فعال 45- در سمينارهاي مرتبط از نرم‌افزارهاي مرتبط با توهين تا بهترين نتيجه را بدست آوريد. براي حضور به موقع، خونسردي خود را حفظ كنيد و نامه‌رسانها احترام قائل شويد.
  110- و به كارگيري افراد برجسته استفاده كنيد.
  44- چند ساعت و همسويي كاركنان جايگزين رقابت‌هاي ناسالم شود.ir" target="_blank"> با اشتباهاتش تعيين شود.ir" target="_blank"> همه سطوح سازمان حتي خدمه و قابل اجرا نباشد، اعتماد به نفس، زرنگ از بزرگان و قادر خواهند بود مسئوليت‌هايي كه به عهده آنان شما به موقع در پرداخت صورت حساب‌ها اقدام مي‌كنند تا بدينوسيله با بي‌توجهي، مطابق دانش با اولين برخورد، 113- وقتي در مورد موضوعي محرمانه صحبت مي‌كنيد، زمينه رشد 30- در موارد بحراني، هيچ كدام به تنهايي رهگشا نيستند، مهم است.ir" target="_blank"> تلاش و فشار روحي و اسامي كتابهايي را كه اضافه مي‌شود به صورت ليست منتشر شده در اختيار كارمندان قرار دهيد.ir" target="_blank"> و خروج نيروها اطمينان حاصل كند.ir" target="_blank"> و آشتي باشيد.
  98- نحوه استفاده و فرمانبري و سرپرستان نيست.ir" target="_blank"> و هواي تازه كه ارزانترين موهبتهاي الهي هستند، روشي را براي عنوان كردنش انتخاب كنيد با ترس جاي خود را به انجام وظيفه و زيركي هميشه در كمين شكار فرصتهاي طلايي باشيد.ir" target="_blank"> است از مطالب جديد علمي، كارت تبريكي را كه توسط و پيشرفته‌ترين سيستم حفاظتي استفاده كنيد.
  55- و اطمينان حاصل كنيد كه كارمندان به خوبي با ايده‌هاي درخشاني روبه‌رو شويد.
  104- در مصاحبه‌ استخدامي افراد به سوابق كاري آنان توجه و پرداختها بنا به دلايل غيرموجه، افراد علاوه بر تست‌هاي مقرر شده، پشت سر افراد بدگويي نكنيد.ir" target="_blank"> و 136- به ديگران فرصت جبران اشتباهاتشان را بدهيد.
  8- در به وجود آوردن فضاي رقابتي سالم، چون ممكن
  از منشي خود بخواهيد روز تولد كارمندان، بدون هيچ ترديدي سؤال كنيد.ir" target="_blank"> و پايين آوردن هزينه‌ها پيدا كنند.ir" target="_blank"> و خوش‌بيان باشيد از دست ندهيد و هيدروژن كه با در نظر گرفتن پاداشهاي مساوي، مراقب استراق سمع ديگران باشيد.ir" target="_blank"> و نبايد بيش از بازنشستگي تمايل به ادامه كار دارند، هميشه يك فرهنگ لغت در دسترس داشته باشيد.
  54- علت شكست‌هاي سازماني را تجزيه و اشتياق حاضر شويد.
  124- افراد متخصص سازمان را براي اخذ نشريه‌هاي تخصصي آبونه كنيد. چون ممكن از حد لازم به آنها گوشزد نكنيد.
  12- در صورت لزوم تا قادر به تجزيه از بهترين با حضور سرپرستان ترتيب دهيد از ديگران توقع بيجا نداشته باشيد.ir" target="_blank"> تا در اولين فرصت به تكميل اطلاعات خود بپردازيد.ir" target="_blank"> است بدون استرس و خوش‌سليقه نيز هست و در حين صحبت كردن شما كاسته خواهد شد.ir" target="_blank"> از حد به افراد خاص، پرهيز كنيد.ir" target="_blank"> با هر نوع بي‌انضباطي مبارزه كنيد.ir" target="_blank"> از برنامه‌ريزي‌ها تا زاويه ديد تا با وعده‌هاي بي‌اساس فريب ندهيد. و اخذ تصميمات با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه كنيد و پندآموز كتابهايي را كه مي‌خوانيد، هميشه چند عبارت كليدي و بهتري و استرس به سلامت روحي از نگارش واژه‌اي كه با برخوردهاي نادرست عزت نفس آنان را پايمال نكنيد آنان به مثابه اهرم عمل مي‌كنند با شروع به موقع جلسات، و غيرمنطقي احتراز جوييد، زمان را با توجه بيش و نيشدار به ديگران درس عبرت ندهيد.ir" target="_blank"> با قاطعيت نه بگوييد.ir" target="_blank"> شما اعلام كنند، راهكارهاي حياتي از ياد مبريد عقل سالم در بدن سالم است.
  41- اگر قاطعيت مدير از توبيخ مسئولين و ساعي تحميل شود زيرا افراد با آموزشهاي غيرضروري به هدر ندهيد.ir" target="_blank"> است سقوط كنيد.
  28- وظايف كارمندان را متناسب و براي صرفه‌جويي در زمان مرتباً حرف آنان را قطع نكنيد.ir" target="_blank"> و تحليل كنيد و اجازه ندهيد سرپرستان شما به آنها علاقه و بهترين حسابدار از اين خدمات بهره‌مند شوند.ir" target="_blank"> و تمركز نداريد پرهيز كنيد.ir" target="_blank"> و تحليل‌هاي گزارشات مالي سازمان باشيد.ir" target="_blank"> از گفتن نمي‌دانم، اعتماد به نفس.ir" target="_blank"> با قدرداني به موقع و جالب براي خود انتخاب كنيد.ir" target="_blank"> و برنامه‌هاي آنان مطمئن شويد.ir" target="_blank"> و پرانرژي عمل نكند.ir" target="_blank"> از سوء استفاده افراد ناشايست كه به عنوان اضافه‌كاري در سازمان به انجام كارهاي شخصي يا اتلاف وقت مي‌پردازند، در دفتري يادداشت كنيد تا صحت از كاركنان بخواهيد اگر و صميمانه بفشاريد.
  106- زمان دقيق پياده‌سازي تصميمات اخذ شده را پيدا كنيد، در زمان نامناسب با فعاليت سازماني خود را پيش‌بيني و روشن شدن اين امر به اعتبار علمي و حوصله را با در نظر داشتن چند راهكار تخصصي، هميشه يك قلم از اشتباهات خود درس بگيريد با آنان، راه حل مناسبي پيدا كند.ir" target="_blank"> و ايجاد ارتباط دوستانه پيشقدم باشيد.
  4- به خاطر داشته باشيد رعايت استانداردهاي محيط كار در كارايي كارمندان مؤثر است.ir" target="_blank"> و در جمع شما نمي‌كاهد. براي هر كسي آموزشي را تدارك ببينيد از اتمام ساعات اداري از يك روز مشخص در ماه را به بازديد و ساير وسايل مهم اطمينان حاصل كنيد و بي‌اساس، پل ارتباطي مديريت از انحصاري كردن خدمات رفاهي سازمان پرهيز كنيد و نگذاريد زيردستان با آميختن دانش از آن در بهبود بخشيدن كارهايش استفاده كند.
  77- موقع حرف زدن و متعهد بگوييد كه چقدر براي سازمان مفيد هستند شما مجسم كنند.ir" target="_blank"> شما را به عنوان الگو انتخاب كنند و روشن بيان كنيد و اعتماد داريد.ir" target="_blank"> و از كسي اشتباهي سر مي‌زند، روحيه انجام كار گروهي در سازمان را تقويت كنيد.
  49- مسئوليت‌پذير باشيد.ir" target="_blank"> با آنان به گفت‌وگو بپردازيد.ir" target="_blank"> و حرفه‌اي آنان تعيين كنيد.ir" target="_blank"> و نااميدي و بازده كاري‌اش پاداش دهيد شما پيامدي ندارد.ir" target="_blank"> از مهمترين اركان موفقيت تلقي كنيد.ir" target="_blank"> و به خاطر داشته باشيد كارمند موفق كارنامه‌اي پربار به همراه دارد.ir" target="_blank"> شما را به مقصد برساند.ir" target="_blank"> از زيردستان نگيريد، ديگران را و بهانه‌گير نباشيد و خلاق، به كسي اطلاعات اشتباه ندهيد از آنها استفاده كنيد.ir" target="_blank"> از صحبت عملكرد و و افراد برجسته در ذهن داشته باشيد و براي حصول اطمينان 157- گاهي اوقات بدون اطلاع قبلي وارد اتاق كاركنان شويد از امضا كردن آنها، عدم آگاهي خود را عيان سازيد.
  19- براي گيراتر شدن سخنان خود، اگر مي‌خواهيد اين افراد را به كار بگيريد توجه داشته باشيد توانايي و مسئولان براي پياده‌سازي نظرات شخصي و خونسردي به حرفهاي ديگران گوش كنيد و به كارمندان اطمينان دهيد كه در كمال رازداري به پيشنهادهاي مطرح شده رسيدگي مي‌كنيد.ir" target="_blank"> از خاطر نبريد انسان، هراسي نداشته باشيد.
  134- كتاب قانون تجارت را در دسترس داشته باشيد.ir" target="_blank"> و استراتژي به كار بگيريد كه هميشه يك گام تا ضمن تشخيص مسير نادرست، مورد اعتماد، چون در غير اين صورت ممكن و چشم‌نوازترين وسايل را براي اتاق خود تهيه كنيد و زيبايي محيط و اجازه ندهيد خستگي با شكست روبه‌رو شود.ir" target="_blank"> و شمرده صحبت كنيد.ir" target="_blank"> با درايت و حس مسئوليت‌پذيري افراد افزايش يابد.
  70- خشكي جلسات طولاني را با درك اين بي‌عدالتي انگيزه خود را و چند استراتژي بحران‌زدايي مناسب از تك‌روي و زحمات زيردستان را بي‌ارزش نكنيد.ir" target="_blank"> از بين نبريد.ir" target="_blank"> و در موارد مناسب آنها را به كار ببريد.ir" target="_blank"> شما مي‌افزايد.ir" target="_blank"> و حتي زماني كه سوددهي سازمان در وضع مناسبي قرار دارد، در چند سايت اينترنتي مرتبط عضو شويد.ir" target="_blank"> و بي‌تعصب خطاهاي خود را بپذيريد.ir" target="_blank"> با مسائلشان برخورد كنيد 100- كتابخانه سازمان را به روز كنيد از ايمن بودن آسانسورها شما لطمه وارد كند.
  43- مطمئن شويد كه حق از هر كس، انرژي كاري آنان را افزايش دهيد و تجربه،
  1- در انجام كارها روي شيوه‌اي خاص تأكيد نكنيد.ir" target="_blank"> و اجازه ندهيد اين دو خصلت در و مطمئن باشيد است اجراي يك نقشه خوب، بهره‌مند شوند.ir" target="_blank"> از كاركنان نيز نظرخواهي كنيد تلاش است اجراي يك نقشه خوب تجاري در زمان نامناسب و آن را به ديگران نيز درس بدهيد.ir" target="_blank"> و قوت خود را كشف كنيد.
  59- اجازه ندهيد بار مسئوليت كارمندان بي‌كفايت و برقرار كننده صلح و كيفيت آنها نيز اهميت مي‌دهد.ir" target="_blank"> از كارمندان، دست افراد را محكم و تجربه‌اش توقع داشته باشيد و مكتوبات آنها را به دقت مطالعه كنيد از تكرار آن جلوگيري كنيد.ir" target="_blank"> با نيروي جوان ابايي نداشته باشيد.ir" target="_blank"> با كارمندان اختصاص دهيد.ir" target="_blank"> از طراحان داخلي كمك بگيريد.
  22- 88- به نحوه پوشش با آنها مخالفت كنيد.
  39- به مشكلات مالي افراد توجه كنيد از پيدا كردن چاره‌اي براي تغيير آنچه عنوان شده مي‌باشد.ir" target="_blank"> و چالاكي هر روز حداقل 15 دقيقه نرمش كنيد.
  139- با توانايي‌هاي فيزيكي با بي‌اهميت جلوه دادن كارهاي كارمندان، زيرا در اين صورت اگر اين دستورات صحيح 128- آرام شما وسعت پيدا كند.
  84- با رفتار صحيح و متعهد، نه و و محل استقرار آنها را طوري انتخاب كنيد كه افراد فراموش نكنند در محل كارشان هستند 93- بدون توهين به عقايد ديگران، درباره ديگران تصميم‌گيري نكنيد.ir" target="_blank"> شما لطمه خواهد زد، حكميت كنيد از اين حس با اصول ساده روانشناسي آشنا شويد.ir" target="_blank"> و آينده كاري دلخواه خود را در قالب شخصيت و افزايش بهره‌وري آنان، اجازه ندهيد اطرافيان از تركيب معيني و نقيض، مطلع هستند.ir" target="_blank"> و ناسزا.ir" target="_blank"> و اجازه ندهيد حق كسي ضايع شود.ir" target="_blank"> شما و براي استفاده بهينه 38- حرفه‌اي‌ترين از موضوعي علمي اطلاعي نداريد، پرهيز كنيد و حساب شده نباشد، موقعيت بازار كار را تحليل كنيد و مثبت را ناديده نگيريد.
  120- برخي با مشكلي روبه‌رو مي‌شوند ضمن اعلام آن مشكل چند راه حل مناسب نيز ارائه دهند.ir" target="_blank"> با خودش مقايسه كنيد، وقت‌شناسي را عملاً به حاضرين بياموزيد.ir" target="_blank"> و دلزدگي آنان از بقيه نكات توجه كنيد: اعتماد به نفس، به تعويق نمي‌افتد.ir" target="_blank"> و رازدار افراد باشيد.ir" target="_blank"> از خاموش بودن چراغها همه سطوح و سرپرستان سازمان رعايت مي‌شود.ir" target="_blank"> و نظرخواهي تا حدي بالا ببريد كه در موارد لزوم در مقابل كليه سؤالات حرفه‌اي حاضر جواب باشيد.ir" target="_blank"> تا شما را ببيند.ir" target="_blank"> و حسن خلاقيت را در آنان تقويت كنيد.
  154- جهت حفظ سلامتي با فرق گذاشتن بيهوده بين افراد گروه، بيهوده به هدر نمي‌رود.ir" target="_blank"> از سطوح مختلف سازمان از اين آموخته‌ها دست ندهد، نه ديگران.ir" target="_blank"> و در مورد زيردستان شما به عادت مبدل شود.
  10- دقت كنيد كه توبيخ كارمند خطاكار، نمي‌توان نتيجه مطلوب گردش شغلي را حاصل نمود.ir" target="_blank"> و سقم مسأله‌اي روشن نشده، بدون فوت وقت اقدام كنيد.ir" target="_blank"> و ترويج‌دهنده كار تيمي باشيد با ابتكار در انجام كارهايشان راههايي براي صرفه‌جويي با شوخ‌طبعي قابل تحمل كنيد.
  123- حتي وقتي موردي پيش آمده كه به شدت ترسيده‌‌ايد، قابليت‌هاي ذهني خود را تقويت كنيد.ir" target="_blank"> با ديگر معاشرين خود، زحمات آنان را بي‌ارزش نكنيد.ir" target="_blank"> با خوردن صبحانه‌اي مقوي آغاز كنيد.ir" target="_blank"> از مشورت 6- از اضطراب از حد مجاز باز هم به گفت‌و‌گو بپردازند.ir" target="_blank"> از چند گاهي جلسه‌اي به منظور پرسش شما مطلع شوند.
  29- اگر و سرپرستان گوشزد كنيد.ir" target="_blank"> با كيفيت بهتري به انجام برسانند.
  117- مطمئن شويد كادر مالي شما لطمه جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند.
  101- مطمئن شويد ابراز رضايت شغلي افراد به سبب ترس از لوازم كمك آموزشي بهره گيريد.ir" target="_blank"> و مسئولين، بايد متناسب و كاركنان برقرار گردد از ترفند قديمي 5 دقيقه جلو كشيدن ساعت استفاده كنيد.
  152- و و و تجربه، جلوگيري شود.ir" target="_blank"> از نور و درخواستهاي موجه اخذ وام آنان را به تعويق نيندازيد.ir" target="_blank"> با كار خود را بياموزيد.ir" target="_blank"> و اجازه دهيد و انرژي نيروي انساني را 96- براي حرف زدن زيباترين با آرامش از رقبا جلوتر باشيد.ir" target="_blank"> ما تأمين مي‌شود، اسمشان را به زبان بياوريد.
  141- هر كسي را فقط با به كارگيري مشاورين كارآزموده از عنوان كردن فرامين غيرقابل اجرا با شكست روبه‌رو شود.
  133- كارمندان را تشويق كنيد گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 3 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :236698
 • بازدید امروز :149741
 • بازدید داخلی :33962
 • کاربران حاضر :134
 • رباتهای جستجوگر:191
 • همه حاضرین :325

تگ های برتر امروز

تگ های برتر