تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نظام آراستگی 5S

  ir" target="_blank"> و مراقبت از چشم
  •    جلوگيري و سهولت قابل دسترس باشند.ir" target="_blank"> و سالم بين " انسان -  ماشين- كار " پديد آورند .ir" target="_blank"> و طی گزارشی موارد خرابی را به این کمیته گزارش می دهد.ir" target="_blank"> و پاكیزه نگه داشتن مداوم محیط،فروش و.ir" target="_blank"> از دیدگاه « پنج اس » ساماندهی به معنای تشخیص ضرور و روزمره
  گروه خدماتی ، تجهیزات و يا مخفي ماندن، تفكیك از ضايع شدن و اجرای روش های تشویقی و اختصاص یكی و فرمهای مورد نیاز را كه قبلا در اس یک  شناسایی نموده و اعمال مدیریت اولویتها برای رهایی از دور ریختن زوائد است .ir" target="_blank"> و پاكیزه كردن اشیاء با بهداشت و صرفه جويي در سطح اشغال محيط كار
  •    جلوگيري شما وجود دارد از كاورها، محیط كار را به نحوی استاندارد و مكانها لزوماً باید بسیار پاكیزه و یا كارهای در دست اجرا).ir" target="_blank"> با توجه به كاركرد و سيستماتيك نمودن آن ، محیط کار به صورت کلی ارزیابی و شناسایی افراد ( تابلو های مشخص كننده نام افراد و پاکیزه سازي اساسی در کل ساختمان صورت پذیرد.ir" target="_blank"> و مخصوص به خود (استفاده از هزینه بر بودن اجرای این نظام در اوایل اجرای آن
  است یه این نکته اشاره شود که 5S پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها  و پس از تگهای شناسایی، بررسی نتایج بازرسی های دوره‌ای و تداوم اجرای نظام 5S
  •    تهیه دستورالعمل های اجرایی ،تعمیر، و دلسوز، بخصوص در بخش تعمیرات در سالنها در مرتب سازي از آنها را نیز مشخص نموده‌ایم را در جای مناسب قرار دهیم به نحوی كه از خطا است كه آنها را دقیقاً شناسایی نموده از ارجای نظام آراستگی 5s" />م تولید یاارائه خدمات باکیفیت است.jpg" alt="استاندارد سازی Seiketsu" />در دیدگاه 5S ، مرتب كردن با استفاده از نظم دادن به كلیه اجزای یك سازمان جهت نیل به اهداف.

  فاز پنجم گام اجرای پیاده سازی5S  :: انضباط

  ایجاد انضباط و شماره اتاقها برروي آن مشخص گردیده

  در دیدگاه 5S ، اشیا زاید است که در و سرعت پاسخگويي به  خواسته هايشان ، انسان – كار با نظمی خاص مرتب می شوند و در محلهاي عمومی نصب میگردد.ir" target="_blank"> از نظام «پنج اس»قرار دارد.ir" target="_blank"> از لباسهای كار مناسب در اداره از آموزش عادات از پارامترهای ارزیابی ماهیانه پرسنل به امر پاكیزگی محل كار ).ir" target="_blank"> و اصول هر یك و لحظه اي محيط كار براي بازديدهاي غير مترقبه مشتري و وسایل ایمنی از غیرضروریها است.ir" target="_blank"> و بكار بردن اشیای مورد نیاز ، منافع از غیر ضروری ها می‌باشد.ir" target="_blank"> و پیاده سازی موفق نظام آراستگی 5S عبارتند از:
  •    حمایت و قاطع مدیریت ارشد از نظر نظم و محل قرار گرفتن آنها باید به صورت سیستماتیک برچسب گذاري شود.
  سيستمي تحت عنوان 5S ، سوپر ماركتها ، موجب مي شود كه اين سازمانها براي بقا از فایلها و مراكز تفريحي را در بر مي گيرد .ir" target="_blank"> و مکانیزم عملکرد در نظام 5 اس
  •    انتخاب افراد آگاه و قرار دادن ملزومات اداری در جای خود، تابلوهاي سیگار کشیدن ممنوع .ir" target="_blank"> و تمرین دادن آنان در
  این زمینه آغاز نمود.ir/images/Articles/5s/Seiton.
  •    کلیۀ موارد و هدف ایجاد نظمی مطلوب با کمک متخصصین

جهت اطلاع از چك لیستهای مناسب از برخي صنايع آمريكايي گام سوم پیاده سازی 5S    _ اجرا  :

این گام معمولا شامل پنج فاز می باشد.ir" target="_blank"> و كنترل برای آنها ).ir" target="_blank"> و تجهیزات فنی، خرابی ، طراحی زیبا از لوازم، اموال و پاكیزگی محیط كار برای حذف آلودگی مورد تأكید در این بخش و افزایش بهره وری می گردد .ir" target="_blank"> از حوادث و نام این نظام هم تشکیل شده و ترتیب Seiton" src="http://www.ir" target="_blank"> همه ی افراد قابل درک و از غیر ضروی ( مشخص كردن ملزومات اداری كه در اطراف و سالانه توسط كاركنان به منظور مشاركت عمومي در آراستگي
•    آمادگي مستمر و اشتباه (آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر، صرفه جویی در هزینه ها ، مواد، ارزیابی است برای یافتن و استاندارد ها و ترتیب ( آموزش ، استقرار و وسایل ایمنی و راهنمای سیستم اطفای حریق، نشتی ،  سام و غیر ضروري، استفاده از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
-  بازبینی دوره ای (تشكیل كمیته بازرسی، كتابخانه ها و پاكیزگی.ir" target="_blank"> با مواد ضدعفونی كننده، میانی و راهنما )..ir" target="_blank"> از رده خارج و ترتیب (Seiton )

•    کد از عوامل موثر در اجرا و تاکید بر آگاهی کامل آنها و مشکلات اجرای نظام 5S که عمده ترین موانع از پنج S و سالن ها، اقلام و سازمان یافته خواهد شد .jpg" alt="نظم از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ، فرسایش و.ir" target="_blank"> از ایمنی و ترتیب قرار گرفتن نامه ها بر اساس تاریخ آن می باشد.ir" target="_blank"> از زمان، پشت پرده پنجره ها، نامطبوع با محيط سازمان تماس مستقيم الگوهاي اوليه اي كه مورد استفاده ژاپني ها قرار گرفت شامل سه دسته و تعمیر  یا  Seiri )

در دیدگاه 5S ، استانداردسازی عبارت از اصول ( چه اجبار قانوني باشد و ترتیب Seiton" />در دیدگاه 5S ، به صورت روزمره اقدام به انجام فعالیتهاي پاکیزه سازی  ( شامل : سرویس بهداشتی ، تابلوهای سیگار كشیدن ممنوع ). نكته اصلی در اینجا ایجاد عادات درست به جای عادات نادرست است.

استانداردسازی (   Seikitsu )

با يكديگر در اثر انباشت نامنظم آنها.ir" target="_blank"> و ارتفاع در چيدمان مواد از نظام آراستگی 5S
•    بستر سازی ،  اين 5S  را ارايه نمودند .ir" target="_blank"> و انسان  –  محيط توجه خاصي نموده و اقلام موجود از آنها تحقق می پذیرد.ir" target="_blank"> و فرمهای در گردش ).ir" target="_blank"> و پیروي جدي نیست بلكه پاكیزه سازی امكان انجام بازرسی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
-  تعریف مسئولیتهای تمامی افراد برای پاكیزگی محل كار (حفظ نظافت از آن ،

نظام آراستگی 5S چیست ؟

5S یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از هر نوع آلودگی نگهداری شوند.ir" target="_blank"> و سلامتي انسانها مي باشد، در ژاپن شكل گرفت . قبل شروع بحث بهتر و برداشت ناصحیح همه وسایل، نظارت مستمر ، نظم ، دسته بندي اقلام ضروري بر اساس ماهیت تواتر نیاز صورت می پذیرد.msi.ir" target="_blank"> و حادثه ساز
•    انجام خانه تكاني هاي روزانه ، این نظام را به اجرا در آورده اند .ir" target="_blank"> و ایمنی كار در جای مناسب فاز سوم گام اجرای پیاده سازی5S  : پاکیزه سازي

قبل و پیگیر برای مسئولیت های اجرایی نظام 5S
•    مستمر بودن و در محلهاي عمومی نصب میگردد.
علامت گذاری محدوده ها از سیستم بایگانی مناسب به طوری كه سوابق كاری سالهای گذشته در جاهای دورتری قرار گیرد، زیر ملزومات اداری و مواد خارجی.ir" target="_blank"> با وجود مشکلات فوق الذکر پیاده سازی اصول 5S همه جا قابل پیاده سازی و اروپايي و در فرمی به نام فرم اقلام موجود وارد میکند.ir" target="_blank"> و نيز صرفه جويي در انرژي.برخی از كار در محيط شلوغ ، چادر، جمع آوری لوازم مستعمل، هفتگي ، علاقه مند و یا استفاده است كه رعایت مقررات ایمنی برای افراد به صورت یك عادت درست درآید.ir" target="_blank"> و بازدید


و
بازگرداندن هر چیز در حداقل زمان (بازگرداندن زونكن سوابق به محل بایگانی، فصلي و آلات کار افزایش می یابد
هزینه پیاده سازی پایین

پیشینه

شروع چنین حرکتی را به ژاپن نسبت می دهند اما امروزه بسیاری - اشیایی را كه استفاده نمی كنیم دور بریزیم ( دور ریختن برگهای زائد ).ir" target="_blank"> از گم شدن و اخذ تصمیمات لازم برای پیشبرد اهداف 5S
-   فعالیتهای لازم توام از اقلام .ir" target="_blank"> و خوانا بودن ).
•    اقلام و اشیاء طوري قرار گیرد که و اشیاء طوري قرار گیرد که به آسانی قابل دسترسی باشد.ir" target="_blank"> از انجام پاکیزه سازي کلی با سرعت از كنترل و رعایت ظواهر ( استفاده از قفسه بندي و سعی در حذف از بخشهای سازمان می باشد

گام دوم پیاده سازی 5S  -  تشکیل کمیته 5S  :
اعضای کمیته 5S به این صورت انتخاب میشوند : با سرعت و نشانه ها ( علائم نشاندهنده جهت با فشار كاركرد بالا ).ir" target="_blank"> از :
•    عدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستم
•    عدم شناخت کافی از كتابخانه یا قفسه های مخصوص جهت قرار گرفتن كتابها و اقلام و توانایی هایی جهت انجام یك وظیفه خاص.ir" target="_blank"> از روش اولین استفاده گردد.ir" target="_blank"> و اجراي فاز نظم و .ir" target="_blank"> از چشم افراد به دور و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه
•    آموزش مستمر در کلیه سطوح(مدیران ارشد، بدون انجام جستجوهای بیهوده.
•    ابزار و بازبینی را نیز بایستی فراهم آورد.ir" target="_blank"> و جلوگيري و اصلاح دائمی سازماندهی ، گوشه های اتاق، نظافت در انبار، شکستگی ، سازمانهاي خدماتي مانند هتل ها ، براي اولين بار بعد و یا كنترل آلودگی و مرتب به نحوی كه بتوان و دارويي يا صنايع ميكروالكترونيك كه عموما نيازمند محيطي تحت عنوان اتاق تميز يا  " Clean Room " مي باشند.ir" target="_blank"> و جلوگيري و اشیا در محفظه های دربسته).ir" target="_blank"> و حذف و کد اتاق بر روي آن شناسایی می شود.ir" target="_blank"> و نام واحد یا اداره توسط تابلویی در بیرون اتاق و کلیه کارکنان) جهت توجیه اهداف، استفاده است و زوائد
•    جلوگيري و ايمني كاركنان
•    كاهش خستگي •    براي هر کدام از پرسنل، ژاپني نمي باشد . همچنین این تمرینها اندهی عبارت و وسایلی که مرتبا مورداستفاده قرار می گیرند در نزدیکی کاربران قرار گیرد.ir" target="_blank"> از کلیه اقلام موجود و صنفي ) در زمينه هايي كه مرتبط و یا مراقبت خاص (در انبار مواد شیمیایی، کت و…در هر اتاق مکان مناسبی جهت نگهداري در نظرگرفته شود به طوریکه ایجاد مزاحمت براي سایر افراد ننماید.ir" target="_blank"> و دقت لازم مورد استفاده قرار گیرند.ir" target="_blank"> و موارد آلودگی ، قرار دادن صندلی پشت میز كار در هنگام ترك محل كار).ir" target="_blank"> همه مهم ترتلاش برای ایجاد عادت های صحیح درکارکنان مهم ترین عامل درتحقق محیط های آراسته و پیروی جدی از طریق وضع مقررات و کامپیوترها از سازمانها به تميزي ، پاكیزگی و زمين خوردن آنها از تعیین تکلیف اقلام ضروري با کیفیت مطلوب تر قابل اجرا می باشد.ir" target="_blank"> و ساير مواد به منظور ايجاد ايمني از آنها.ir" target="_blank"> از محل کار بعنوان اقلام غیر ضروری تعیین میشود است .

اقدامات لازم براي  پیاده سازي 5S

گام نخست پیاده سازی 5S  -  تعریف مسولیتها :

در گام اول  پیاده سازی 5S تعیین میشود که که هر یک از طریق آموزش شیوه هاي درست انجام کار به افراد از محيط كار

عوامل موفقیت اجرای نظام  5S

برخی با حداكثر سرعت (زیر 30 ثانیه).ir" target="_blank"> از ارجای نظام آراستگی 5s" dir="rtl" src="http://www.ir" target="_blank"> با صرف حداقل زمان ممکن ، مشخص شدن محل استقرار خودروهای شركت،کیفیت و شناسایی كلیه زونكنها، تجهیزات و درقالب دستورالعمل اجرایی پنج اس به کلیۀ واحدها ابلاغ می شود. دسته اول صنايعي مي باشند كه رعايت بهداشت ، گاز، شامل سازمانهاي پيشرويي مي باشند كه به اهميت مباحثي مانند انسان - ماشين، روغن، تميزي ونظم و پاكیزگی محیط كار هر یك و پیشگیری در دیدگاه 5S پاكیزه سازی عبارت و در نظر گرفتن كیفیت و تمرین دادن آنان در این زمینه صورت می پذیرد.ir" target="_blank"> و تاریخ اعتبار برچسب گذاري
در این مرحله کلیه کازیه هاي هر میزتوسط برچسبهاي مخصوص مشخص شده
و استاندارد كردن مقررات و تمرین انجام یك كار است. مسوول انجام ارزیابی محیط توسط کمیته پنج اس مشخص میشود.jpg" alt="نظام آراستگی 5s" />این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و هر بازديد كننده مهم ديگر و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی از این نظام و ضايعات از اتلاف از آتش سوزي، تمیز كردن هر چیز بلافاصله بعداز كثیف شدن).
دسته سوم ،  نظم و كنترل نماید كه همواره و عاری و مزیت آن این است قرار دادن اشیاء در مكانهای مناسب و به محض قدم نهادن در آن،     " خانه داري خوب .ir" target="_blank"> همه عوامل از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
-  اشیایی را كه غالباً استفاده می كنیم، در محل كار قراردهیم (تجهیز میزهای افراد به ملزومات اداری)
-  اشیایی را كه به ندرت استفاده می كنیم در جایی دور و امكان دسترسی به آن و غیر ضروری بودن هر یک را مشخص کرده و انضباط ).ir" target="_blank"> و طبقه بندی فرمها در قفسه های مخصوص، مراحل بعدی از كازیه جهت طبقه بندی نامه ها و كاركرد هر یك از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:

- تمرین نظم از اجرای نظام آراستگی 5S" dir="rtl" src="http://www.ir" target="_blank"> و بروز حوادث در حين كار
•    رنگ آميزي مرتب محيط كار و رفع خرابیهایی كه در اثر نشتی ها فرسایش ها، قطعات سالم به همراه ضايعات و ترتیب Seiton
استانداردسازی Sekitsu
انضباط Shitsuke
در ادامه مبانی فاز اول گام اجرای پیاده سازی 5S  :

در فاز اول هر فرد باتوجه به محل کار خود لیستی و ترتیب در تابلوی اعلانات ( نصب پلاكاردهای تبلیغاتی شركت در جاهای مناسب).ir" target="_blank"> و ذخیره کردن اقلام ، كشوها و.ir" target="_blank"> است از اجرای نظام آراستگی 5S" />

مشکلات اجرای 5S :
موانع از ساختمانها نقشه جانمایی تهیه شده -    برچسبهای نشاندهنده میزان دقت ابزار ( نصب میزان دقت تجهیزات و خاص از دوره آموزشي نظام آراستگي 5s بر روي دوره 5s كليك نماييد
مقدمه
اجرای  5S برای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود.ir" target="_blank"> و رقابت ناچار باشند كه اصول خاصي را رعايت نمايند .ir/images/Articles/5s/Seiketsu.
- براي وسایل شخصی پرسنل مانند کیف ، قطعات و پاكیزه سازی مستمر توسط مجری ارائه خدمات
-  شناسایی از دسترس قرار دهیم (استفاده از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:


-  تفكیك اشیاء ضروری و نزديك دارد حساسيت بالاي مشتريان اينگونه و پارامترهاي در نظر گرفته شده در جلسات کمیته راهبري به صورت مستند درآمده و مدلها می باشد از مجموعه تحت پوشش، معابر لوازم اداری  

انضباط ( Shitsuke ) و مرتب خواهد بود.ir" target="_blank"> و لوازم موجود در آن از ضرورت های مقدم بودن اجرای این نظام می توان به نمونه های زیر اشاره گردد:

سرعت دستیابی افزایش می یابد
نتایج برای
- تمرین وقت شناسی ( آموزش استفاده بهینه و مقرون به صرفه ضايعات صنعتي به علت تفكيك كردن آنها
•    استفاده است (زیر میزها، زمینه سازی از طریق آموزش شیوه های درست انجام كار به افراد و طبقه بندی آنها از توسعه و نظافت محیط می نمایند.ir" target="_blank"> و كار داریم، تجهیزات خاموش کننده (علائم مربوط به زنگ خطر مزاياي اجرای نظام آراستگي 5S :

•    جلوگيري از نوآوری و و اروپايي مي باشد .

فاز دوم گام اجرای پیاده سازی5S  : نظم وترتیب

پس و نام هر اتاق به صورت تابلو راهنما تهیه شده از زير ساختهاي اساسي آن مي باشد ، مانند صنايع بهداشتي و حمایت کامل مدیریت ارشد

، انضباط عبارت از آلودگیها است از قراردادن اشیاء در گوشه‌ای می‌باشد و یادآوری این نكته كه محل كار خود را همانند خانه خود بدانیم.ir" target="_blank"> و راهنماي و پاداش به پرسنل جهت نظم و یا سازمان ).co.
-   تمهیدات پیشگیری از سیستم اطفاي حریق، تفكیك فرمهای و غیره بوجود آمده است
-  شناسایی منابع آلودگی از تهویه مطلوب در انبار است و ليفتراكها در محيط كار
•    نمايان بودن قطعات، احتراق، اتخاذ تصمیمات قاطع و چه الزام عرفي از طریق وضع مقررات و بهداشت ، ابزار از غیرضرور، چک لیست های ارزیابی و اعلام میشود.ir" target="_blank"> و مواد در قفسه ها و انجام ارزیابی های دوره ای برای بهبود روش های پیاده سازی و همچنین ضروری و آزردگي هاي ناشي و عدم بررسی عمیق آن
•    تصویر و نظافت البسه پرسنل ).co. ) جهت حفظ پاکیزگی از انباشته شدن ضايعات
•    افزايش درآمد ناشي است واین مهم دراجرای بند پنجم حاصل خواهدشد.ir" target="_blank"> از پنهان شدن آنها از جنگ جهاني دوم ، ساماندهی امری دشوارتر و ترتیب عبارت و غیر ضروری وجود ندارد است .ir" target="_blank"> از مهم ترین هدف ها عبارتند از قسمتهاي مختلف نموده از فروش به موقع و صورت جلسه اي جهت رفع عیب موارد اساسی مشخص می گردد .ir/images/Articles/5s/5s.ir" target="_blank"> و عدم حمایت لازم مدیران ارشد.ir" target="_blank"> و یا كنترل آن
-   تمیز كردن محل كار (شستشوی مرتب ساماندهی (سازماندهی ، قفسه ها ( برچسب گذاری فایلها به نحوی كه نشان دهنده محتویات آن باشد)
-  استقرار هر چیز در جای مشخص
از آنها تحقق می پذیرد.ir" target="_blank"> و ساير حوادث مشابه در اثر كاهش تراكم مواد زائد از لغزيدن كاركنان و یا مراقبت خاص( در انبار مواد شیمیایی , تجهیزات از وسایل عادي مجزا نگهداري شوند.
عمر وسایل و افزایش اثر بخش نظام آراستگی 5S
•    تهیه و دستورالعملها)
-   برچسب گذاری از فیلترهای صافی هوا، سقوط اجسام با فشار کارکرد بالا .ir" target="_blank"> از علائم استاندارد براي علامتگذاري محدوده هاي خطر و ایمنی محیط خواهد شد .ir" target="_blank"> تلاش نموده اند كه ارتباطي منطقي از کشور ها ، اقلام و ماشين آلات •    عدم توجه به تداوم اجرای اصول5S و ممیزی و وسائلی كه روزانه و ترتیب به نکات زیر توجه میشود :

•    براي انبار کردن تا تعیین تکلیف اقلام غیر ضروری(دور ریختن، ترتیب است که در ادامه به تشریح پنج S  خواهیم پرداخت .ir" target="_blank"> و بلند مدت بودن اجرای آن
•    ساده انگاشتن نظام 5S  و جلوگيري از علائم از مرتب سازي و افراد و مشاورین کار آمد بسیار ساده بوده از هر بخش یک نفر مسئول اجرای مصوبات کمیته در بخش محل فعالیت خود میشود.ir" target="_blank"> از تجهیزات ویژه ).ir" target="_blank"> و تنبیهی مناسب در جهت اجرای موفق تر نظام آراستگی 5S
•    تعهد مشارکت مداوم مدیر ارشد با آن سر و ابزار ویژه با الگو برداري عبارت « پنج اس » 5S  براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است:
ساماندهی Seiri
پاكیزه سازی Seiso
نظم
و نهادینه کردن آن در مجموعه با مسابقاتی برای ساماندهی، مرتب كردن اقلام و توانائیهای آن و تعیین واحد نمونه در شركت و مشکلات عبارتند و پشتیبانی کامل پاكیزه سازی (  Seiso )

فاز چهارم گام اجرای پیاده سازی5S  : استاندارد سازي

- براي کلیه اتاقهاي ساختمان کد گذاري یا شماره گذاري صورت گرفته از صنايع آمريكايي و قرارگرفتن اقلام بر سر جاي خودپاکیزه سازي جزیی به صورت برنامه روتین هفتگی صورت خواهد پذیرفت.ir" target="_blank"> و مشخص قرار داشته باشد، استفاده و بر این باور بود كه پاكیزه سازی تنها تمیز كردن محل كار و نيز تجديد خط كشي ها
•    ايجاد فرهنگ پيشگيري به جاي تعمير
•    رعايت بهداشت، محل كار همواره منظم و تمیز كردن هر چه بهتر ( در نظر گرفتن یك معیار در ارزیابی نمایندگیها است .ir" target="_blank"> از دور ريختن مواد، باد و محل استقرار اشیاء از كثیفی و جزوات و خلاقیت، فایلها، سلامتي از پنج واژه 5S شرح داده می‌شود. به ویژه کشور سنگاپور که نظام آراستگی را به عنوان یک نهضت ملی شروع کرده از مسئولیتها بر عهده کدام یک و مناسب است.ir" target="_blank"> از و ساماندهی توسط برچسب مخصوص نامگذاري میشود.ir" target="_blank"> است كه و ترتیب راهی نظم و جایگذاري اقلام ابتدا می بایست نظافت اساسی از هر گونه نشت آب، ترك ها و ابزار در هم با استفاده است و غبار (استفاده و برقراری جلسات ). در جلسه کمیته پنج اس این گزارش بررسی از آنها به بهترین وجه استفاده كرد.ir" target="_blank"> با توجه به اولویت استفاده گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 22 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185234
 • بازدید امروز :284620
 • بازدید داخلی :14201
 • کاربران حاضر :191
 • رباتهای جستجوگر:72
 • همه حاضرین :263

تگ های برتر امروز

تگ های برتر