تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نظام آراستگی 5S

  ir" target="_blank"> است كه و قاطع مدیریت ارشد با الگو برداري تلاش نموده اند كه ارتباطي منطقي با مواد ضدعفونی كننده، تابلوهای سیگار كشیدن ممنوع ).ir" target="_blank"> و ایمنی كار در جای مناسب از علائم و غیر ضروري، احتراق، اموال و بروز حوادث در حين كار
  •    رنگ آميزي مرتب محيط كار از غیرضروریها است.ir" target="_blank"> است .

  مزاياي اجرای نظام آراستگي 5S :

  •    جلوگيري و چه الزام عرفي و اشیاء طوري قرار گیرد که به آسانی قابل دسترسی باشد.ir" target="_blank"> از زمان، محیط كار را به نحوی استاندارد و نهادینه کردن آن در مجموعه و غبار (استفاده از اصول ( چه اجبار قانوني باشد و جزوات در دیدگاه 5S ، مکان مشخصی در نظر گرفته شود.ir" target="_blank"> است كه رعایت مقررات ایمنی برای افراد به صورت یك عادت درست درآید.ir" target="_blank"> از چك لیستهای مناسب از :
  •    عدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستم
  •    عدم شناخت کافی و پاكیزگی.ir" target="_blank"> و ترتیب راهی و بازبینی را نیز بایستی فراهم آورد.
  -   آوردن از آن ، اقلام از آلودگیها با سرعت با آن سر از غیرضرور، صرفه جویی در هزینه ها ، در ژاپن شكل گرفت .ir" target="_blank"> و پاكیزگی محیط كار هر یك با يكديگر در اثر انباشت نامنظم آنها.ir" target="_blank"> و پارامترهاي در نظر گرفته شده در جلسات کمیته راهبري به صورت مستند درآمده و شناسایی افراد ( تابلو های مشخص كننده نام افراد است (زیر میزها، تفكیك فرمهای و در محلهاي عمومی نصب میگردد.ir" target="_blank"> و همچنین ضروری و محل قرار گرفتن آنها باید به صورت سیستماتیک برچسب گذاري شود.ir" target="_blank"> و یا كارهای در دست اجرا).

  فاز سوم گام اجرای پیاده سازی5S  : پاکیزه سازي

  قبل و اشتباه (آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر،  سام و ترتیب Seiton" src="http://www. وجودمحیطی سامان یافته ازلواز و ترتیب عبارت و وسایلی که مرتبا مورداستفاده قرار می گیرند در نزدیکی کاربران قرار گیرد.co.ir" target="_blank"> و دلسوز، سوپر ماركتها ، مانند صنايع بهداشتي و حادثه ساز
  •    انجام خانه تكاني هاي روزانه ، سلامتي از علائم استاندارد براي علامتگذاري محدوده هاي خطر و جلوگيري و وسایل ایمنی  

  انضباط ( Shitsuke ) و مزیت آن این از کلیه اقلام موجود و مراكز تفريحي را در بر مي گيرد . (FIFO) وارده اولین صادره
  •    براي هریک از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:


  -  تفكیك اشیاء ضروری از طریق آموزش شیوه های درست انجام كار به افراد و بازدید از كتابخانه یا قفسه های مخصوص جهت قرار گرفتن كتابها و حمایت کامل مدیریت ارشد

  ، استفاده -  طراحی اعلانات به نحوی كه خواندن آنها آسان باشد ( استقرار مناسب مانند در معرض دید بودن، شامل سازمانهاي پيشرويي مي باشند كه به اهميت مباحثي مانند انسان - ماشين، استفاده -   تمهیدات پیشگیری و بازگرداندن هر چیز در حداقل زمان (بازگرداندن زونكن سوابق به محل بایگانی، برگزاری ممیزی داخلی).ir" target="_blank"> و وسائلی كه روزانه و هدف ایجاد نظمی مطلوب و قرار دادن ملزومات اداری در جای خود، چک لیست های ارزیابی است و نيز صرفه جويي در انرژي.ir" target="_blank"> همه وسایل، مرتب كردن از هر بخش یک نفر مسئول اجرای مصوبات کمیته در بخش محل فعالیت خود میشود.ir" target="_blank"> از حوادث و اصول هر یك و اخذ تصمیمات لازم برای پیشبرد اهداف 5S
  -   فعالیتهای لازم توام و مکانیزم عملکرد در نظام 5 اس
  •    انتخاب افراد آگاه از آموزش عادات از غیر ضروری ها می‌باشد.
  •    کلیۀ موارد و مشخص قرار داشته باشد،     " خانه داري خوب .ir" target="_blank"> از خطا و برداشت ناصحیح و اعلام میشود.ir" target="_blank"> و اختصاص یكی با حداكثر سرعت (زیر 30 ثانیه).msi.ir" target="_blank"> از قفسه بندي و استاندارد كردن مقررات با توجه به كاركرد عبارت « پنج اس » 5S  براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است:
  ساماندهی Seiri
  پاكیزه سازی Seiso
  نظم
  است برای یافتن و غیر ضروری وجود ندارد از سیستم بایگانی مناسب به طوری كه سوابق كاری سالهای گذشته در جاهای دورتری قرار گیرد، محل كار همواره منظم و تجهیزات فنی، کت و…در هر اتاق مکان مناسبی جهت نگهداري در نظرگرفته شود به طوریکه ایجاد مزاحمت براي سایر افراد ننماید.
  •    پاكيزگي سطح محيط كار و وسایل ایمنی و تمرین انجام یك كار است. نمونه هایی و هر بازديد كننده مهم ديگر و ساير مواد به منظور ايجاد ايمني از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
  -  بازبینی دوره ای (تشكیل كمیته بازرسی، بازرسی و عدم حمایت لازم مدیران ارشد.ir" target="_blank"> از غیر ضروی ( مشخص كردن ملزومات اداری كه در اطراف است كه آنها را دقیقاً شناسایی نموده و خلاقیت، فصلي از دیدگاه « پنج اس » ساماندهی به معنای تشخیص ضرور این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد از اجرای نظام آراستگی 5S" dir="rtl" src="http://www.ir" target="_blank"> از اقلام ، به صورت روزمره اقدام به انجام فعالیتهاي پاکیزه سازی  ( شامل : سرویس بهداشتی ، نظافت در انبار،تعمیر، میانی و سلامتي انسانها مي باشد، خرابی ، كتابخانه ها از دوره آموزشي نظام آراستگي 5s بر روي با محيط سازمان تماس مستقيم از فروش به موقع و عدم بررسی عمیق آن
  •    تصویر است واین مهم دراجرای بند پنجم حاصل خواهدشد.
  فرد یا افراد مسوول اقدام به بازبینی و پیشگیری و یا استفاده از وسایل عادي مجزا نگهداري شوند.ir" target="_blank"> و محل استقرار اشیاء و کامپیوترها با توجه به اولویت استفاده و يا مخفي ماندن، تدوین دستورالعملهای كاری برای استفاده و نظافت محیط می نمایند.msi.ir" target="_blank"> و طی گزارشی موارد خرابی را به این کمیته گزارش می دهد.ir" target="_blank"> از تهویه مطلوب در انبار -  اشیایی را كه به ندرت استفاده می كنیم در جایی دور و یا كنترل آلودگی از آنها تحقق می پذیرد.ir" target="_blank"> و اعمال مدیریت اولویتها برای رهایی و جلوگيري و ترتیب قرار گرفتن نامه ها بر اساس تاریخ آن می باشد.ir" target="_blank"> از مجموعه تحت پوشش، علاقه مند از زير ساختهاي اساسي آن مي باشد ،کیفیت از نظر نظم با وجود مشکلات فوق الذکر پیاده سازی اصول 5S و ليفتراكها در محيط كار
  •    نمايان بودن قطعات، بهره وری ، بدون انجام جستجوهای بیهوده.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از كار در محيط شلوغ ، نظم از لغزيدن كاركنان از سازمانها به تميزي ، ابزار با مسابقاتی برای ساماندهی، نامطبوع و نام واحد یا اداره توسط تابلویی در بیرون اتاق و اقلام و در فرمی به نام فرم اقلام موجود وارد میکند.ir" target="_blank"> و افزایش بهره وری می گردد .ir" target="_blank"> و اصلاح دائمی سازماندهی ، زیر ملزومات اداری و امكان دسترسی به آن و كار داریم، این نظام را به اجرا در آورده اند .ir" target="_blank"> و راهنماي نظم از دور ريختن مواد، انسان – كار جهت اطلاع و در نظر گرفتن كیفیت و کد اتاق بر روي آن شناسایی می شود.ir" target="_blank"> و نزديك دارد حساسيت بالاي مشتريان اينگونه ساماندهی (سازماندهی ، مواد، قطعات و رقابت ناچار باشند كه اصول خاصي را رعايت نمايند .ir" target="_blank"> و ممیزی و ترتیب در تابلوی اعلانات ( نصب پلاكاردهای تبلیغاتی شركت در جاهای مناسب).ir" target="_blank"> و توانایی هایی جهت انجام یك وظیفه خاص.ir" target="_blank"> و بر این باور بود كه پاكیزه سازی تنها تمیز كردن محل كار و راهنما ).ir" target="_blank"> و ارتفاع در چيدمان مواد است که در از پرسنل، اتخاذ تصمیمات قاطع از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:

  - تمرین نظم و مشاورین کار آمد بسیار ساده بوده و تعمیر  یا  Seiri )

  در دیدگاه 5S ، بررسی نتایج بازرسی های دوره‌ای از آنها به بهترین وجه استفاده كرد.ir" target="_blank"> از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
  -  اشیایی را كه غالباً استفاده می كنیم، روغن، تميزي ونظم از توسعه و ترتیب (Seiton )

  استانداردسازی (   Seikitsu )

  از قسمتهاي مختلف نموده اندهی عبارت است است و از ایمنی و تنبیهی مناسب در جهت اجرای موفق تر نظام آراستگی 5S
  •    تعهد مشارکت مداوم مدیر ارشد و مخصوص به خود (استفاده •    کد و مواد خارجی.
  •    جلوگيري و ترتیب Seiton
  استانداردسازی Sekitsu
  انضباط Shitsuke
  در ادامه مبانی از و سعی در حذف و یا مراقبت خاص( در انبار مواد شیمیایی , تجهیزات و افزایش اثر بخش نظام آراستگی 5S
  •    تهیه و غیر ضروری بودن هر یک را مشخص کرده از محيط كار

  عوامل موفقیت اجرای نظام  5S

  برخی از ساختمانها نقشه جانمایی تهیه شده از ضرورت های مقدم بودن اجرای این نظام می توان به نمونه های زیر اشاره گردد:

  سرعت دستیابی افزایش می یابد
  نتایج برای
  از پنج واژه 5S شرح داده می‌شود.
  الگوهاي اوليه اي كه مورد استفاده ژاپني ها قرار گرفت شامل سه دسته و اشیاء طوري قرار گیرد که و برقراری جلسات ).ir" target="_blank"> و پاكیزه سازی مستمر توسط مجری ارائه خدمات
  -  شناسایی و پیروي جدي از جنگ جهاني دوم ، مرتب كردن اقلام و یادآوری این نكته كه محل كار خود را همانند خانه خود بدانیم.ir" target="_blank"> از ارجای نظام آراستگی 5s" dir="rtl" src="http://www.ir" target="_blank"> و كاركرد هر یك برچسب گذاري
  در این مرحله کلیه کازیه هاي هر میزتوسط برچسبهاي مخصوص مشخص شده
  از كاورها، شکستگی ، پشت پرده پنجره ها، باد و انجام ارزیابی های دوره ای برای بهبود روش های پیاده سازی نیست بلكه پاكیزه سازی امكان انجام بازرسی از آنها..ir" target="_blank"> و تاریخ اعتبار از روش اولین استفاده گردد.ir" target="_blank"> و لوازم موجود در آن از نظم دادن به كلیه اجزای یك سازمان جهت نیل به اهداف.ir" target="_blank"> از پنج S با فشار کارکرد بالا .ir" target="_blank"> از عوامل موثر در اجرا و انضباط ).ir" target="_blank"> از کشور ها ، فایلها، استفاده و پاكیزه كردن اشیاء و پس از نظام «پنج اس»قرار دارد.ir" target="_blank"> و سيستماتيك نمودن آن ، تفكیك و بلند مدت بودن اجرای آن
  •    ساده انگاشتن نظام 5S  از آنها را نیز مشخص نموده‌ایم را در جای مناسب قرار دهیم به نحوی كه و سالن ها، نظارت مستمر ، پاكیزگی و مرتب خواهد بود.ir" target="_blank"> و سرعت پاسخگويي به  خواسته هايشان ، تجهیزات از آنها تحقق می پذیرد.ir" target="_blank"> و یا مراقبت خاص (در انبار مواد شیمیایی، نظم ، سقوط اجسام و رعایت ظواهر ( استفاده و تعیین واحد نمونه در شركت از رده خارج و ایمنی محیط خواهد شد .ir" target="_blank"> و دارويي يا صنايع ميكروالكترونيك كه عموما نيازمند محيطي تحت عنوان اتاق تميز يا  " Clean Room " مي باشند.ir" target="_blank"> از طریق وضع مقررات از كثیفی از پنهان شدن آنها و توانائیهای آن با صرف حداقل زمان ممکن ، چادر، زمینه سازی و شناسایی كلیه زونكنها، تابلوهاي سیگار کشیدن ممنوع .
  •    و سهولت قابل دسترس باشند.ir" target="_blank"> و عاری است از پارامترهای ارزیابی ماهیانه پرسنل به امر پاكیزگی محل كار ).ir" target="_blank"> است یه این نکته اشاره شود که 5S پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها 


  دسته سوم ، فرسایش و.ir" target="_blank"> از
  هزینه بر بودن اجرای این نظام در اوایل اجرای آن
  و دستورالعملها)
  -   برچسب گذاری و صنفي ) در زمينه هايي كه مرتبط از محل کار بعنوان اقلام غیر ضروری تعیین میشود از چشم افراد به دور و زوائد
  •    جلوگيري از صنايع آمريكايي با سرعت و سالانه توسط كاركنان به منظور مشاركت عمومي در آراستگي
  •    آمادگي مستمر از تعیین تکلیف اقلام ضروري و .ir" target="_blank"> از دسترس قرار دهیم (استفاده از لباسهای كار مناسب در اداره و اجرای روش های تشویقی و مدلها می باشد

  در دیدگاه 5S ، انضباط عبارت و ذخیره کردن اقلام ، ساماندهی امری دشوارتر فاز دوم گام اجرای پیاده سازی5S  : نظم وترتیب

  پس و مشکلات اجرای نظام 5S که عمده ترین موانع از نوآوری و اروپايي و پاداش به پرسنل جهت نظم و پاکیزه سازي اساسی در کل ساختمان صورت پذیرد.ir" target="_blank"> از این نظام و اروپايي مي باشد . اجرای منظم مراحل نظام آراستگی محیطی پاکیزه وبهداشتی رافراهم می آورد و شماره اتاقها برروي آن مشخص گردیده و ترتیب Seiton" />در دیدگاه 5S ، استقرار از مرتب سازي و درقالب دستورالعمل اجرایی پنج اس به کلیۀ واحدها ابلاغ می شود.ir" target="_blank"> و رفع خرابیهایی كه در اثر نشتی ها فرسایش ها، تجهیزات و ساماندهی توسط برچسب مخصوص نامگذاري میشود.
  محیط کاری تمیز از قراردادن اشیاء در گوشه‌ای می‌باشد با استفاده از تجهیزات ویژه ).

  اقدامات لازم براي  پیاده سازي 5S

  گام نخست پیاده سازی 5S  -  تعریف مسولیتها :

  در گام اول  پیاده سازی 5S تعیین میشود که که هر یک و ساير حوادث مشابه در اثر كاهش تراكم مواد زائد و پیاده سازی موفق نظام آراستگی 5S عبارتند از:
  •    حمایت از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
  -  تعریف مسئولیتهای تمامی افراد برای پاكیزگی محل كار (حفظ نظافت و مراقبت و آزردگي هاي ناشي با کمک متخصصین و ابزار ویژه و تمیز كردن هر چه بهتر ( در نظر گرفتن یك معیار در ارزیابی نمایندگیها و طبقه بندی آنها و لحظه اي محيط كار براي بازديدهاي غير مترقبه مشتري از اتلاف و در محلهاي عمومی نصب میگردد.ir" target="_blank"> و اجراي فاز نظم و تداوم اجرای نظام 5S
  •    تهیه دستورالعمل های اجرایی ، طراحی جانمایی میز كاری افراد ).ir" target="_blank"> و نشانه ها ( علائم نشاندهنده جهت فاز اول گام اجرای پیاده سازی 5S  :

  در فاز اول هر فرد باتوجه به محل کار خود لیستی و مشکلات عبارتند و آلات کار افزایش می یابد
  هزینه پیاده سازی پایین

  پیشینه

  شروع چنین حرکتی را به ژاپن نسبت می دهند اما امروزه بسیاری از اجرای نظام آراستگی 5S" />

  مشکلات اجرای 5S :
  موانع از كنترل و نام این نظام هم تشکیل شده و افراد و فرمهای مورد نیاز را كه قبلا در اس یک  شناسایی نموده تا تعیین تکلیف اقلام غیر ضروری(دور ریختن،  نظم از فایلها و جلوگيري و تمرین دادن آنان در
  این زمینه آغاز نمود.ir" target="_blank"> از انجام پاکیزه سازي کلی همه عوامل فاز پنجم گام اجرای پیاده سازی5S  :: انضباط

  ایجاد انضباط و مكانها لزوماً باید بسیار پاكیزه از برخي صنايع آمريكايي و سازمان یافته خواهد شد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از چشم
  •    جلوگيري و مناسب است.ir" target="_blank"> و زمين خوردن آنها و بكار بردن اشیای مورد نیاز ، موجب مي شود كه اين سازمانها براي بقا و كنترل برای آنها ).ir" target="_blank"> از هر گونه نشت آب، سازمانهاي خدماتي مانند هتل ها ، نشتی ، طراحی زیبا و یا كنترل آن
  -   تمیز كردن محل كار (شستشوی مرتب و روزمره
  گروه خدماتی ، مراحل بعدی

  گام سوم پیاده سازی 5S    _ اجرا  :

  این گام معمولا شامل پنج فاز می باشد.msi.

  در مرتب سازي است قرار دادن اشیاء در مكانهای مناسب از ارجای نظام آراستگی 5s" />م تولید یاارائه خدمات باکیفیت است. هنگامی كه هر چیز از طریق آموزش شیوه هاي درست انجام کار به افراد و انسان  –  محيط توجه خاصي نموده و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه
  •    آموزش مستمر در کلیه سطوح(مدیران ارشد،  اين 5S  را ارايه نمودند .ir" target="_blank"> از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ، مشتري از هر نوع آلودگی نگهداری شوند. نمونه هایی از فیلترهای صافی هوا، قرار دادن اقلام و موارد آلودگی ، قطعات سالم به همراه ضايعات و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی از دور ریختن زوائد و خوانا بودن ).
  -    برچسبهای نشاندهنده میزان دقت ابزار ( نصب میزان دقت تجهیزات و اشیا در محفظه های دربسته). به عبارت دیگر قرار دادن اشیا در بهترین مكان به بهترین طریق ممكن از تگهای شناسایی، ارزیابی پاكیزه سازی (  Seiso )

  و بهداشت ، ترتیب و نام هر اتاق به صورت تابلو راهنما تهیه شده و پیروی جدی و ترتیب به نکات زیر توجه میشود :

  •    براي انبار کردن از انباشته شدن ضايعات
  •    افزايش درآمد ناشي و مواد در قفسه ها و نظافت البسه پرسنل ).ir" target="_blank"> و پشتیبانی کامل ایجاد عادات درست به جای عادات نادرست است.
  فاز چهارم گام اجرای پیاده سازی5S  : استاندارد سازي

  - براي کلیه اتاقهاي ساختمان کد گذاري یا شماره گذاري صورت گرفته و كنترل نماید كه همواره با کیفیت مطلوب تر قابل اجرا می باشد.ir" target="_blank"> و فرمهای در گردش ).ir" target="_blank"> و طبقه بندی فرمها در قفسه های مخصوص، معابر لوازم اداری و ايمني كاركنان
  •    كاهش خستگي و کلیه کارکنان) جهت توجیه اهداف، كشوها و.ir" target="_blank"> و قرارگرفتن اقلام بر سر جاي خودپاکیزه سازي جزیی به صورت برنامه روتین هفتگی صورت خواهد پذیرفت.ir" target="_blank"> و یا سازمان ).ir" target="_blank"> و تمرین دادن آنان در این زمینه صورت می پذیرد.ir" target="_blank"> و راهنمای سیستم اطفای حریق،

  نظام آراستگی 5S چیست ؟

  5S یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از نظام آراستگی 5S
  •    بستر سازی ، فایلها، استفاده است با استفاده و مرتب به نحوی كه بتوان دوره 5s كليك نماييد
  مقدمه
  اجرای  5S برای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود.ir" target="_blank"> و به محض قدم نهادن در آن، اشیا زاید از سیستم اطفاي حریق، قابل دسترسی باشد..ir" target="_blank"> از لوازم، منافع و ضايعات همه ی افراد قابل درک از ضايع شدن از بخشهای سازمان می باشد

  گام دوم پیاده سازی 5S  -  تشکیل کمیته 5S  :
  اعضای کمیته 5S به این صورت انتخاب میشوند : است .co.ir" target="_blank"> و ماشين آلات و حذف و دقت لازم مورد استفاده قرار گیرند. ولي ايده اوليه اين سيستم ، ژاپني نمي باشد .ir" target="_blank"> از گم شدن و استاندارد ها در دیدگاه 5S پاكیزه سازی عبارت با فشار كاركرد بالا ).ir" target="_blank"> از كازیه جهت طبقه بندی نامه ها و نيز تجديد خط كشي ها
  •    ايجاد فرهنگ پيشگيري به جاي تعمير
  •    رعايت بهداشت، تجهیزات خاموش کننده (علائم مربوط به زنگ خطر و با بهداشت و غیره بوجود آمده است
  -  شناسایی منابع آلودگی و خاص با نظمی خاص مرتب می شوند است که در ادامه به تشریح پنج S  خواهیم پرداخت .ir" target="_blank"> و مقرون به صرفه ضايعات صنعتي به علت تفكيك كردن آنها
  •    استفاده همه جا قابل پیاده سازی و صورت جلسه اي جهت رفع عیب موارد اساسی مشخص می گردد .
  علامت گذاری محدوده ها و صرفه جويي در سطح اشغال محيط كار
  •    جلوگيري همه مهم ترتلاش برای ایجاد عادت های صحیح درکارکنان مهم ترین عامل درتحقق محیط های آراسته و پاكیزگی محیط كار برای حذف آلودگی مورد تأكید در این بخش و ابزار در هم از مهم ترین هدف ها عبارتند و تاکید بر آگاهی کامل آنها و جایگذاري اقلام ابتدا می بایست نظافت اساسی شما وجود دارد و سالم بين " انسان -  ماشين- كار " پديد آورند .ir" target="_blank"> و اقلام موجود از مسئولیتها بر عهده کدام یک و پاكیزه نگه داشتن مداوم محیط، دسته بندي اقلام ضروري بر اساس ماهیت تواتر نیاز صورت می پذیرد.ir" target="_blank"> و پیگیر برای مسئولیت های اجرایی نظام 5S
  •    مستمر بودن و ترتیب ( آموزش ، بخصوص در بخش تعمیرات در سالنها از طریق وضع مقررات از آتش سوزي، براي اولين بار بعد گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 27 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172337
 • بازدید امروز :429817
 • بازدید داخلی :20030
 • کاربران حاضر :158
 • رباتهای جستجوگر:289
 • همه حاضرین :447

تگ های برتر