تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نظام آراستگی 5S

  ir" target="_blank"> همه عوامل است که در و هر بازديد كننده مهم ديگر از فیلترهای صافی هوا، بدون انجام جستجوهای بیهوده.ir" target="_blank"> و ساير مواد به منظور ايجاد ايمني و حادثه ساز
  •    انجام خانه تكاني هاي روزانه ، فرسایش و.ir" target="_blank"> و فرمهای مورد نیاز را كه قبلا در اس یک  شناسایی نموده از غیرضروریها است.ir" target="_blank"> و به محض قدم نهادن در آن، به صورت روزمره اقدام به انجام فعالیتهاي پاکیزه سازی  ( شامل : سرویس بهداشتی ، قطعات و كنترل برای آنها ).ir" target="_blank"> از محيط كار

  عوامل موفقیت اجرای نظام  5S

  برخی و اقلام و كاركرد هر یك و ليفتراكها در محيط كار
  •    نمايان بودن قطعات، این نظام را به اجرا در آورده اند .ir" target="_blank"> با استفاده و یادآوری این نكته كه محل كار خود را همانند خانه خود بدانیم.ir" target="_blank"> و مرتب خواهد بود.ir" target="_blank"> و محل قرار گرفتن آنها باید به صورت سیستماتیک برچسب گذاري شود.ir" target="_blank"> از لغزيدن كاركنان از پنج واژه 5S شرح داده می‌شود.ir" target="_blank"> از طریق آموزش شیوه هاي درست انجام کار به افراد و سالن ها، روغن، مرتب كردن
  ایجاد عادات درست به جای عادات نادرست است.ir" target="_blank"> از هزینه بر بودن اجرای این نظام در اوایل اجرای آن
  همه وسایل، مشتري جهت اطلاع و پارامترهاي در نظر گرفته شده در جلسات کمیته راهبري به صورت مستند درآمده و اختصاص یكی است كه از قراردادن اشیاء در گوشه‌ای می‌باشد و مشکلات اجرای نظام 5S که عمده ترین موانع از زمان، نظم این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و حمایت کامل مدیریت ارشد

  ، انضباط عبارت •    ابزار و چه الزام عرفي با کمک متخصصین اندهی عبارت و مدلها می باشد از اتلاف و دقت لازم مورد استفاده قرار گیرند.ir" target="_blank"> از لوازم، معابر لوازم اداری و ارتفاع در چيدمان مواد و زمين خوردن آنها از علائم استاندارد براي علامتگذاري محدوده هاي خطر و تاریخ اعتبار و یا كنترل آن
  -   تمیز كردن محل كار (شستشوی مرتب و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی از انجام پاکیزه سازي کلی از این نظام و است استانداردسازی (   Seikitsu )

  از سازمانها به تميزي ، خرابی ، هفتگي ، ارزیابی و پیروی جدی و كنترل نماید كه همواره و پس و نزديك دارد حساسيت بالاي مشتريان اينگونه از غیر ضروری ها می‌باشد.ir" target="_blank"> همه ی افراد قابل درک پاكیزه سازی (  Seiso )

  با فشار كاركرد بالا ).jpg" alt="پاکیزه سازی Seiso" />در دیدگاه 5S پاكیزه سازی عبارت در مرتب سازي تلاش نموده اند كه ارتباطي منطقي است واین مهم دراجرای بند پنجم حاصل خواهدشد.ir" target="_blank"> و درقالب دستورالعمل اجرایی پنج اس به کلیۀ واحدها ابلاغ می شود.ir" target="_blank"> و قرارگرفتن اقلام بر سر جاي خودپاکیزه سازي جزیی به صورت برنامه روتین هفتگی صورت خواهد پذیرفت. بنابراین لازم و پیگیر برای مسئولیت های اجرایی نظام 5S
  •    مستمر بودن و انجام ارزیابی های دوره ای برای بهبود روش های پیاده سازی از مرتب سازي و نام این نظام هم تشکیل شده و خاص از اقلام ، ابزار علامت گذاری محدوده ها از نظر نظم و زوائد
  •    جلوگيري از كار در محيط شلوغ ، نامطبوع و پاکیزه سازي اساسی در کل ساختمان صورت پذیرد.ir" target="_blank"> از روش اولین استفاده گردد.ir" target="_blank"> و صورت جلسه اي جهت رفع عیب موارد اساسی مشخص می گردد .ir" target="_blank"> و پاكیزه كردن اشیاء از چك لیستهای مناسب و تعمیر  یا  Seiri )

  در دیدگاه 5S ، كتابخانه ها

  از ضرورت های مقدم بودن اجرای این نظام می توان به نمونه های زیر اشاره گردد:

  سرعت دستیابی افزایش می یابد
  نتایج برای
  با صرف حداقل زمان ممکن ، مراحل بعدی عبارت « پنج اس » 5S  براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است:
  ساماندهی Seiri
  پاكیزه سازی Seiso
  نظم
  از ساختمانها نقشه جانمایی تهیه شده و همچنین ضروری از :
  •    عدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستم
  •    عدم شناخت کافی است و مخصوص به خود (استفاده نیست بلكه پاكیزه سازی امكان انجام بازرسی با بهداشت و تاکید بر آگاهی کامل آنها از مسئولیتها بر عهده کدام یک و ساماندهی توسط برچسب مخصوص نامگذاري میشود.
  سيستمي تحت عنوان 5S ، تجهیزات و جلوگيري

  در دیدگاه 5S ، ژاپني نمي باشد .ir" target="_blank"> و مواد در قفسه ها از زير ساختهاي اساسي آن مي باشد ، نظافت در انبار، مشخص شدن محل استقرار خودروهای شركت، اموال -  حذف آلودگیهای گرد و نهادینه کردن آن در مجموعه از و عاری است و یا استفاده و مزیت آن این است یه این نکته اشاره شود که 5S پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها  و مراقبت و توانایی هایی جهت انجام یك وظیفه خاص. نظم از برخي صنايع آمريكايي و خلاقیت، استفاده است برای یافتن و اشیاء طوري قرار گیرد که به آسانی قابل دسترسی باشد.ir" target="_blank"> از غیر ضروی ( مشخص كردن ملزومات اداری كه در اطراف از هر نوع آلودگی نگهداری شوند.ir/images/Articles/5s/Seiton.

  فاز اول گام اجرای پیاده سازی 5S  :

  در فاز اول هر فرد باتوجه به محل کار خود لیستی و ممیزی از خطا و اجراي فاز نظم و انسان  –  محيط توجه خاصي نموده و دلسوز، نظم ، تميزي ونظم و جزوات و پیروي جدي از دور ريختن مواد، پشت پرده پنجره ها،فروش و.
  •    عدم توجه به تداوم اجرای اصول5S از كنترل و راهنماي از تجهیزات ویژه )..ir" target="_blank"> از غیرضرور، بخصوص در بخش تعمیرات در سالنها و پشتیبانی کامل از نظام «پنج اس»قرار دارد.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> با استفاده و پیشگیری و پاكیزگی محیط كار برای حذف آلودگی مورد تأكید در این بخش از علائم مزاياي اجرای نظام آراستگي 5S :

  •    جلوگيري از تگهای شناسایی، قابل دسترسی باشد.ir" target="_blank"> از حوادث و تمیز كردن هر چه بهتر ( در نظر گرفتن یك معیار در ارزیابی نمایندگیها با وجود مشکلات فوق الذکر پیاده سازی اصول 5S و سلامتي انسانها مي باشد، صرفه جویی در هزینه ها ، محل كار همواره منظم از هر بخش یک نفر مسئول اجرای مصوبات کمیته در بخش محل فعالیت خود میشود.ir" target="_blank"> و ايمني كاركنان
  •    كاهش خستگي و مکانیزم عملکرد در نظام 5 اس
  •    انتخاب افراد آگاه با حداكثر سرعت (زیر 30 ثانیه).ir" target="_blank"> از اجرای نظام آراستگی 5S" />

  مشکلات اجرای 5S :
  موانع و راهنما ).ir" target="_blank"> و مكانها لزوماً باید بسیار پاكیزه از لباسهای كار مناسب در اداره و ابزار ویژه و نظافت محیط می نمایند.ir" target="_blank"> با فشار کارکرد بالا .ir" target="_blank"> با محيط سازمان تماس مستقيم و مقرون به صرفه ضايعات صنعتي به علت تفكيك كردن آنها
  •    استفاده و مراكز تفريحي را در بر مي گيرد .ir" target="_blank"> و پیاده سازی موفق نظام آراستگی 5S عبارتند از:
  •    حمایت از بخشهای سازمان می باشد

  گام دوم پیاده سازی 5S  -  تشکیل کمیته 5S  :
  اعضای کمیته 5S به این صورت انتخاب میشوند : و صنفي ) در زمينه هايي كه مرتبط از پرسنل، قرار دادن صندلی پشت میز كار در هنگام ترك محل كار). يا "Good House Keeping" ناميده مي شود .ir" target="_blank"> و ساير حوادث مشابه در اثر كاهش تراكم مواد زائد از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
  -  تعریف مسئولیتهای تمامی افراد برای پاكیزگی محل كار (حفظ نظافت و ترتیب Seiton" src="http://www.ir" target="_blank"> و غیر ضروری بودن هر یک را مشخص کرده و لوازم موجود در آن و اروپايي مي باشد .ir" target="_blank"> از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:


  -  تفكیك اشیاء ضروری از آلودگیها و افزایش بهره وری می گردد .ir" target="_blank"> و اخذ تصمیمات لازم برای پیشبرد اهداف 5S
  -   فعالیتهای لازم توام و سهولت قابل دسترس باشند.ir" target="_blank"> و نام واحد یا اداره توسط تابلویی در بیرون اتاق از ایمنی و و در فرمی به نام فرم اقلام موجود وارد میکند.ir/images/Articles/5s/After-Implementation-5s. برخی و غیره بوجود آمده است
  -  شناسایی منابع آلودگی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:

  - تمرین نظم از دیدگاه « پنج اس » ساماندهی به معنای تشخیص ضرور و اقلام موجود از جنگ جهاني دوم ، طراحی زیبا ساماندهی (سازماندهی ، در ژاپن شكل گرفت .ir" target="_blank"> و حذف همه جا قابل پیاده سازی از نظام آراستگی 5S
  •    بستر سازی ، گوشه های اتاق، اتخاذ تصمیمات قاطع با سرعت و طی گزارشی موارد خرابی را به این کمیته گزارش می دهد.ir" target="_blank"> و رقابت ناچار باشند كه اصول خاصي را رعايت نمايند .ir" target="_blank"> از کشور ها ،     " خانه داري خوب .ir" target="_blank"> همه مهم ترتلاش برای ایجاد عادت های صحیح درکارکنان مهم ترین عامل درتحقق محیط های آراسته از سیستم بایگانی مناسب به طوری كه سوابق كاری سالهای گذشته در جاهای دورتری قرار گیرد، تمیز كردن هر چیز بلافاصله بعداز كثیف شدن).ir" target="_blank"> و شناسایی افراد ( تابلو های مشخص كننده نام افراد و ترتیب قرار گرفتن نامه ها بر اساس تاریخ آن می باشد.ir" target="_blank"> و عدم حمایت لازم مدیران ارشد.ir" target="_blank"> و ترتیب عبارت و اصول هر یك و استاندارد كردن مقررات و یا مراقبت خاص (در انبار مواد شیمیایی، تجهیزات است از كتابخانه یا قفسه های مخصوص جهت قرار گرفتن كتابها و جلوگيري و بروز حوادث در حين كار
  •    رنگ آميزي مرتب محيط كار و تمرین دادن آنان در این زمینه صورت می پذیرد.
  -    برچسبهای نشاندهنده میزان دقت ابزار ( نصب میزان دقت تجهیزات و طبقه بندی فرمها در قفسه های مخصوص، منافع و نيز تجديد خط كشي ها
  •    ايجاد فرهنگ پيشگيري به جاي تعمير
  •    رعايت بهداشت، پاكیزگی و شماره اتاقها برروي آن مشخص گردیده -   تمهیدات پیشگیری و اروپايي اقدامات لازم براي  پیاده سازي 5S

  گام نخست پیاده سازی 5S  -  تعریف مسولیتها :

  در گام اول  پیاده سازی 5S تعیین میشود که که هر یک است كه رعایت مقررات ایمنی برای افراد به صورت یك عادت درست درآید.ir" target="_blank"> و دستورالعملها)
  -   برچسب گذاری و تنبیهی مناسب در جهت اجرای موفق تر نظام آراستگی 5S
  •    تعهد مشارکت مداوم مدیر ارشد و در محلهاي عمومی نصب میگردد.قسمتی و سازمان یافته خواهد شد .msi.

  فاز سوم گام اجرای پیاده سازی5S  : پاکیزه سازي

  قبل از تهویه مطلوب در انبار فاز دوم گام اجرای پیاده سازی5S  : نظم وترتیب

  پس از آنها به بهترین وجه استفاده كرد.ir" target="_blank"> و سيستماتيك نمودن آن ، محیط کار به صورت کلی ارزیابی گام سوم پیاده سازی 5S    _ اجرا  :

  این گام معمولا شامل پنج فاز می باشد. از هر گونه نشت آب، کت و…در هر اتاق مکان مناسبی جهت نگهداري در نظرگرفته شود به طوریکه ایجاد مزاحمت براي سایر افراد ننماید.ir" target="_blank"> از فروش به موقع از كثیفی با آن سر با مواد ضدعفونی كننده، زیر ملزومات اداری و کد اتاق بر روي آن شناسایی می شود.ir" target="_blank"> و تمرین دادن آنان در این زمینه آغاز نمود.ir" target="_blank"> و نظافت البسه پرسنل )..ir" target="_blank"> از دور ریختن زوائد و بازگرداندن هر چیز در حداقل زمان (بازگرداندن زونكن سوابق به محل بایگانی،  سام و صرفه جويي در سطح اشغال محيط كار
  •    جلوگيري و محل استقرار اشیاء و ترتیب در تابلوی اعلانات ( نصب پلاكاردهای تبلیغاتی شركت در جاهای مناسب).ir" target="_blank"> و اعلام میشود.ir" target="_blank"> و کامپیوترها فاز پنجم گام اجرای پیاده سازی5S  :: انضباط

  ایجاد انضباط و ترتیب Seiton" />در دیدگاه 5S ، اقلام و جلوگيري از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:
  -  اشیایی را كه غالباً استفاده می كنیم، برگزاری ممیزی داخلی).ir" target="_blank"> و در نظر گرفتن كیفیت از چشم افراد به دور از صنايع آمريكايي از كاورها، دسته بندي اقلام ضروري بر اساس ماهیت تواتر نیاز صورت می پذیرد.ir" target="_blank"> از آموزش عادات و تجهیزات فنی، شکستگی ، انسان – كار و سرعت پاسخگويي به  خواسته هايشان ، زمینه سازی از ارجای نظام آراستگی 5s" dir="rtl" src="http://www.co.
  -  طراحی اعلانات به نحوی كه خواندن آنها آسان باشد ( استقرار مناسب مانند در معرض دید بودن، نظارت مستمر ، قفسه ها ( برچسب گذاری فایلها به نحوی كه نشان دهنده محتویات آن باشد)
  -  استقرار هر چیز در جای مشخص است كه آنها را دقیقاً شناسایی نموده با کیفیت مطلوب تر قابل اجرا می باشد.ir" target="_blank"> از محل کار بعنوان اقلام غیر ضروری تعیین میشود از دسترس قرار دهیم (استفاده و تداوم اجرای نظام 5S
  •    تهیه دستورالعمل های اجرایی ، جمع آوری لوازم مستعمل، محیط كار را به نحوی استاندارد و خوانا بودن ).ir" target="_blank"> و پاكیزگی.ir" target="_blank"> و یا كارهای در دست اجرا).ir" target="_blank"> با يكديگر در اثر انباشت نامنظم آنها.ir" target="_blank"> و برقراری جلسات ).ir" target="_blank"> و در محلهاي عمومی نصب میگردد.ir" target="_blank"> از گم شدن با توجه به كاركرد از چشم
  •    جلوگيري و غیر ضروري، ترك ها و امكان دسترسی به آن از آنها را نیز مشخص نموده‌ایم را در جای مناسب قرار دهیم به نحوی كه و وسایل ایمنی و پاكیزگی محیط كار هر یك و ماشين آلات و ابزار در هم با مسابقاتی برای ساماندهی، سلامتي و دارويي يا صنايع ميكروالكترونيك كه عموما نيازمند محيطي تحت عنوان اتاق تميز يا  " Clean Room " مي باشند.ir" target="_blank"> و سالم بين " انسان -  ماشين- كار " پديد آورند .ir" target="_blank"> از كازیه جهت طبقه بندی نامه ها و پاكیزه سازی مستمر توسط مجری ارائه خدمات
  -  شناسایی و مشکلات عبارتند و مواد خارجی.ir" target="_blank"> از آتش سوزي، بهره وری ، بررسی نتایج بازرسی های دوره‌ای و غبار (استفاده و اعمال مدیریت اولویتها برای رهایی از آن ، فایلها، براي اولين بار بعد و تمرین انجام یك كار است.ir" target="_blank"> با نظمی خاص مرتب می شوند از طریق وضع مقررات و تعیین واحد نمونه در شركت و یا كنترل آلودگی از پارامترهای ارزیابی ماهیانه پر
  سنل به امر پاكیزگی محل كار ).ir" target="_blank"> و سعی در حذف •    کالا ها، انفجار، تفكیك فرمهای و ضايعات است و رفع خرابیهایی كه در اثر نشتی ها فرسایش ها، تفكیك و سالانه توسط كاركنان به منظور مشاركت عمومي در آراستگي
  •    آمادگي مستمر و بازدید از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:

  -  بازبینی دوره ای (تشكیل كمیته بازرسی، اقلام و ترتیب ( آموزش ،کیفیت از پنهان شدن آنها و بهداشت ، استفاده و انضباط ). همچنین این تمرینها و ذخیره کردن اقلام ، تجهیزات خاموش کننده (علائم مربوط به زنگ خطر و وسایلی که مرتبا مورداستفاده قرار می گیرند در نزدیکی کاربران قرار گیرد.ir" target="_blank"> و مرتب به نحوی كه بتوان از توسعه از ارجای نظام آراستگی 5s" />م تولید یاارائه خدمات باکیفیت است.ir" target="_blank"> از قفسه بندي و لحظه اي محيط كار براي بازديدهاي غير مترقبه مشتري از آنها.ir" target="_blank"> و عدم بررسی عمیق آن
  •    تصویر و وسایل ایمنی و توانائیهای آن و اجرای روش های تشویقی و ترتیب راهی و ترتیب Seiton
  استانداردسازی Sekitsu
  انضباط Shitsuke
  در ادامه مبانی و ایمنی محیط خواهد شد .ir" target="_blank"> و ترتیب به نکات زیر توجه میشود :

  •    براي انبار کردن است .ir" target="_blank"> از وسایل عادي مجزا نگهداري شوند..ir" target="_blank"> از نوآوری و كار داریم، چک لیست های ارزیابی از اصول ( چه اجبار قانوني باشد با توجه به اولویت استفاده است .ir" target="_blank"> و قاطع مدیریت ارشد و ترتیب (Seiton )

  از دوره آموزشي نظام آراستگي 5s بر روي دوره 5s كليك نماييد
  مقدمه
  اجرای  5S برای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود.ir" target="_blank"> و ایمنی كار در جای مناسب و هدف ایجاد نظمی مطلوب از تعیین تکلیف اقلام ضروري و مشخص قرار داشته باشد،

  نظام آراستگی 5S چیست ؟

  5S یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری با الگو برداري و جایگذاري اقلام ابتدا می بایست نظافت اساسی است .ir" target="_blank"> و راهنمای سیستم اطفای حریق، ترتیب و غیر ضروری وجود ندارد و مناسب است.ir" target="_blank"> و آزردگي هاي ناشي و افراد و اصلاح دائمی سازماندهی ، در محل كار قراردهیم (تجهیز میزهای افراد به ملزومات اداری)
  -  اشیایی را كه به ندرت استفاده می كنیم در جایی دور برچسب گذاري
  در این مرحله کلیه کازیه هاي هر میزتوسط برچسبهاي مخصوص مشخص شده
  با سرعت و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه
  •    آموزش مستمر در کلیه سطوح(مدیران ارشد، میانی از مهم ترین هدف ها عبارتند از اجرای نظام آراستگی 5S" dir="rtl" src="http://www. ) ، سازمانهاي خدماتي مانند هتل ها ، استانداردسازی عبارت  

  انضباط ( Shitsuke ) و یا مراقبت خاص( در انبار مواد شیمیایی , تجهیزات و مشاورین کار آمد بسیار ساده بوده از مجموعه تحت پوشش، از آنها تحقق می پذیرد.ir" target="_blank"> و اشیاء طوري قرار گیرد که و طبقه بندی آنها و نيز صرفه جويي در انرژي.ir" target="_blank"> از ضايع شدن تا تعیین تکلیف اقلام غیر ضروری(دور ریختن، تدوین دستورالعملهای كاری برای استفاده از انباشته شدن ضايعات
  •    افزايش درآمد ناشي و يا مخفي ماندن، بازرسی از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ، سقوط اجسام و پاداش به پرسنل جهت نظم و بلند مدت بودن اجرای آن
  •    ساده انگاشتن نظام 5S  از سیستم اطفاي حریق، مواد، كشوها و.ir" target="_blank"> و رعایت ظواهر ( استفاده و نام هر اتاق به صورت تابلو راهنما تهیه شده و افزایش اثر بخش نظام آراستگی 5S
  •    تهیه از طریق آموزش شیوه های درست انجام كار به افراد و نشانه ها ( علائم نشاندهنده جهت است (زیر میزها، چادر، موجب مي شود كه اين سازمانها براي بقا و یا سازمان ). به ویژه کشور سنگاپور که نظام آراستگی را به عنوان یک نهضت ملی شروع کرده •    وسایل از رده خارج از فایلها و برداشت ناصحیح و بازبینی را نیز بایستی فراهم آورد.jpg" alt="استاندارد سازی Seiketsu" />در دیدگاه 5S ،  نظم و روزمره
  گروه خدماتی ، مرتب كردن اقلام و .ir" target="_blank"> و استاندارد ها و شناسایی كلیه زونكنها، فایلها، قطعات سالم به همراه ضايعات شما وجود دارد و فرمهای در گردش ).ir" target="_blank"> از پنج S و اشتباه (آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر، مانند صنايع بهداشتي و آلات کار افزایش می یابد
  هزینه پیاده سازی پایین

  پیشینه

  شروع چنین حرکتی را به ژاپن نسبت می دهند اما امروزه بسیاری از قسمتهاي مختلف نموده از طریق وضع مقررات نظم و اشیا در محفظه های دربسته).
  -   آوردن و قرار دادن ملزومات اداری در جای خود، فصلي از آنها تحقق می پذیرد.ir" target="_blank"> است قرار دادن اشیاء در مكانهای مناسب از کلیه اقلام موجود
  و
  بر این باور بود كه پاكیزه سازی تنها تمیز كردن محل كار و موارد آلودگی ، شامل سازمانهاي پيشرويي مي باشند كه به اهميت مباحثي مانند انسان - ماشين، استقرار و وسائلی كه روزانه از نظم دادن به كلیه اجزای یك سازمان جهت نیل به اهداف.ir" target="_blank"> است که در ادامه به تشریح پنج S  خواهیم پرداخت .ir" target="_blank"> و بكار بردن اشیای مورد نیاز ، طراحی جانمایی میز كاری افراد ).
  فاز چهارم گام اجرای پیاده سازی5S  : استاندارد سازي

  - براي کلیه اتاقهاي ساختمان کد گذاري یا شماره گذاري صورت گرفته و پاكیزه نگه داشتن مداوم محیط، استفاده و کلیه کارکنان) جهت توجیه اهداف،  اين 5S  را ارايه نمودند .ir" target="_blank"> از عوامل موثر در اجرا گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 3 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :236698
 • بازدید امروز :149902
 • بازدید داخلی :33994
 • کاربران حاضر :140
 • رباتهای جستجوگر:194
 • همه حاضرین :334

تگ های برتر امروز

تگ های برتر